Materiał Partnera

Rodzaje badań nieniszczących

Rodzaje badań nieniszczących

Niekiedy sytuacja wymaga tego, aby ocenić lub skontrolować jakość oraz parametry tworzyw i materiałów, które są wykorzystywane w rozmaitych konstrukcjach. Jednak ich stan musi pozostać przy tym nienaruszony. Właśnie dlatego przeprowadza się badania nieniszczące, które pozwalają dokładnie przyjrzeć się strukturze materiałów. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, co wynika z tego, że istnieje ich kilka rodzajów.

Na czym polegają badania nieniszczące?

Badania nieniszczące są często nazywane w żargonie branżowym badaniami NDT. Skrót ten pochodzi od anglojęzycznej nazwy Non-Destructive Testing.

Badaniom takim mogą być poddawane wszelkie komponenty, z których zbudowane są maszyny czy inne konstrukcje. W tym celu specjaliści wykonują odpowiednie procedury w miejscu, gdzie znajdują się takie urządzenia, jak też pobierają próbki celem poddania ich analizie laboratoryjnej.

Przeprowadzanie badań NDT umożliwia dokonanie dokładnej analizy tworzyw i części znajdujących się w maszynach. Jest to sposób na to, aby wykrywać ewentualne nieciągłości materiałowe, a także ocenić właściwości tych materiałów. Badania nieniszczące służą też do określania rozmiarów poszczególnych komponentów oraz wykonywania pomiarów grubości powłok. Niezależenie od tego, jak są one przeprowadzane, nie naruszają makrostruktury badanych przedmiotów i nie zmieniają ich właściwości.

Badaniom nieniszczącym poddaje się zarówno elementy, które dopiero opuściły taśmę produkcyjną, jak i takie, które są w użyciu od dłuższego czasu. Jest to skuteczny sposób na to, aby dowiedzieć się, czy wyprodukowane części nie mają defektów i mogą być wykorzystywane w maszynach” – mówi ekspert z firmy ELANA PET.

Podział badań nieniszczących

W zależności od specyfiki przedmiotu, który musi zostać poddany badaniom NDT, wykorzystuje się specjalne metody. Wobec tego wyróżnia się badania nieniszczące:

  • ultradźwiękowe – polegają na wprowadzeniu do obiektu fal ultradźwiękowych. Służą do oceny nieciągłości powierzchniowych, wewnętrznych i podpowierzchniowych
  • radiograficzne – podczas tych badań do obiektu jest wprowadzane promieniowanie X lub gamma. Poddawane są nim wszystkie metale, niemetale i złącza spawane
  • penetracyjne – polegają na wnikaniu od badanego obiektu penetrantów barwnikowych i fluorescencyjnych celem wykrycia nieciągłości
  • wizualne – przeprowadza się je nieuzbrojonym okiem lub przy pomocy przyrządów optycznych
  • badania magnetyczno-proszkowe – służą one do wykrywania rozproszenia strumienia magnetycznego
  • ultradźwiękowy pomiar grubości grubościomierzem i defektoskopem - badanie to umożliwia ocenę grubości materiału, podczas gdy przez dany element przechodzą fale ultradźwiękowe.

Każde z badań nieniszczących pozwala na dokładne ustalenie parametrów materiałów, a także wykonanie szczegółowego opisu ich właściwości fizycznych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz