Materiał Partnera

Roboty ziemne - co warto o nich wiedzieć?

Roboty ziemne - co warto o nich wiedzieć?

Z każdego rodzaju inwestycją dotyczącą powstawania dróg czy budynków jak również takich, które wiążą są z dziedziną ogrodnictwa lub rolnictwa związane są szeroko rozumiane roboty ziemne. Tego rodzaju prace polegają między innymi na różnego rodzaju wykopach bądź wyrównywaniu terenu, dlatego należy dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Podpowiadamy, co trzeba wiedzieć o robotach ziemnych.

Na czym polegają roboty ziemne ?

Roboty ziemne to rodzaj prac, którego głównym zadaniem jest wydobycie, przemieszczenie oraz kształtowanie i usuwanie gruntu naturalnego z miejsca, w którym wykonywane są prace budowlane. Do wszelkiego rodzaju robót ziemnych wykorzystuje się różne typy ciężkich maszyn jak również i narzędzi ręcznych czyli chociażby łopaty.

Rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne dzielone są na kilka rodzajów, a pierwszy z nich klasyfikowany jest ze względu na rozmiar oraz kształt terenu i prezentuje się następująco:

  • Liniowe roboty ziemne - Jest to rodzaj prac, które wykonywane są na długich, a przy tym wąskich pasach terenów, takich jak rurociągi bądź torowiska.
  • Roboty powierzchniowe - Są to prace polegające na dostosowaniu terenu do rodzaju jego zabudowy. Roboty powierzchniowe wykonuje się na różnych ogromnych placach budowy, takich jak na przykład lotniska.
  • Wykopy - Tego typu prace związane są z wykopami ziemi pod fundamenty lub piwnice i dzielone są na wąsko bądź szeroko powierzchniowe.
  • Nasypy - Jest to typ prac, dzięki którym możliwe jest utworzenie nasypów lub wałów (np. kolejowych), a podzielić je można na nasypy kontrolowane oraz niekontrolowane.

Drugi możliwy podział dotyczy rodzaju prowadzonych prac i dzieli się na:

  • Roboty porządkowe - Są to prace związane w głównej mierze z usuwaniem starych roślin, wyburzaniem poprzednich konstrukcji, a także z odprowadzeniem wody oraz spulchnieniem gleby.
  • Roboty podstawowe - Tego typu prace polegają na układaniu wałów oraz nasypów, robieniu wykopów pod budynki, instalacje bądź przy budowie dróg.
  • Roboty wykończeniowe - Ten rodzaj prac polega na wyrównywaniu wykopów oraz nasypów, a także związane są z tym wszelkie prace ogrodnicze, takie jak rozkładanie trawy, sadzenie drzew czy dodawanie na danym terenie elementów małej architektury.

Typy maszyn do robót ziemnych

Do różnego rodzaju robót ziemnych wykorzystuje się mnóstwo maszyn takich jak koparki i ładowarki potrzebne podczas prowadzenia wykopów, walce wykorzystywane podczas zagęszczania gruntu przy budowie dróg, a także równiarki, które posłużą nam, gdy będziemy chcieli wyprofilować dany grunt.

Bezpieczeństwo

Na każdej budowie (niezależnie od jej rodzaju) bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dlatego też podczas robót ziemnych teren ten musi zostać odpowiednio oznaczony oraz odgrodzony, zabezpieczając w ten sposób przechodzące nieopodal postronne osoby przed wypadkiem.

Komu zlecić roboty ziemne?

Na rynku budowlanym jest wiele firm mających w swojej ofercie wykonywanie robót ziemnych, a jedną z nich jest należąca do Bartłomieja Klimkowskiego firma Wodmel, której możemy z czystym sumieniem zlecić zarówno roboty ziemne jak i usługi melioracyjne czy też odśnieżanie dróg, odmulanie rowów oraz koszenie skarp i łąk.

Opracowanie:
Gościno, Prywatna 3
tel. 502 788 815
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz