Materiał Partnera

Roboty ziemne bez tajemnic, czyli wymarzony dom na pewnym gruncie

Roboty ziemne bez tajemnic, czyli wymarzony dom na pewnym gruncie

Budowa domu to inwestycja wymagająca skoordynowania i rozplanowania w czasie konkretnych działań. Oczywiście pierwszym krokiem jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń, niemniej jednak to prace oraz roboty ziemne stanowią pierwszy etap fizycznie rozpoczynający proces budowlany. Co prawda nie są one może wizualnie najbardziej ekscytującym momentem, jednakże z pewnością najbardziej wyczekiwanym, dającym bowiem świadomość konkretnego działania.

Pierwsze kroki na placu budowy

Roboty ziemne na placu budowy to wszelkie działania, które mają za zadanie przygotowanie podłoża do posadowienia na nim budynku. Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko wykopania fundamentów. Zanim dojdzie do tego typu prac należy przede wszystkim wykarczować krzaki i inną roślinność oraz usunąć wierzchnią warstwę ziemi roślinnej o grubości około 15-30 cm, czyli tak zwanego humusu. Warto przy tej czynności pamiętać, że usunięta gleba jest żyzna, a co za tym idzie nie należy się jej pozbywać, gdyż przyda się nam ona później do wyrównania powierzchni działki lub stworzenia przydomowego ogrodu. To również dobry moment na zwiezienie nowej ziemi, jeżeli chcemy użyźnić glebę. Nie należy także zapominać o wyrównaniu i niwelacji terenu, co warto połączyć z badaniami gruntu, a co za tym idzie ustaleniem tzw. nośności oraz struktury gruntu, czyli tego, jaki zniesie nacisk bez gwałtownego zapadania, a także poziomu wód gruntowych. Podstawowy podział prac ziemnych przy budowie domu dzieli je przede wszystkim na:

  • przygotowawcze i porządkowe, między innymi usunięcie darni oraz ziemi, wycinka, karczowanie, itp.

  • podstawowe - między innymi niwelacje i ostateczne ukształtowanie terenu, wykopy przestrzenne i wąskoprzestrzenne,

  • wykończeniowe - wykopy pod ławy i stropy, wyrównanie skarp, rozkład ziemi roślinnej i darni.

Dom na pewnych fundamentach

Nie da się jednak ukryć, że podstawowymi i najważniejszymi pracami ziemnymi, od których rozpoczyna się faktyczna budowa domu pod klucz, jest wykonanie fundamentów, gdyż to na nich opiera się konstrukcja budynku. Dlatego też powinny być one wystarczająco duże i wytrzymałe, aby bezpiecznie przenosić obciążenia oraz nie dopuścić do nierównomiernego osiadania domu. Będą one także chroniły całą konstrukcję przed zarysowaniem, pękaniem, a także zawilgoceniem. Do ich wykonania niezbędny jest obrys, który należy wykonać zanim rozpocznie się budowę fundamentów. Dzięki temu wyznacza się dokładnie zewnętrzne krawędzie ścian, wzdłuż których będą robione wykopy. Obrys ustala geodeta i dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Prace ziemne związane z fundamentami wykonuje zazwyczaj profesjonalna ekipa budowlana, która jednocześnie zajmuje się budową domu oraz dysponuje odpowiednimi maszynami i technologiami, tak jak ma to miejsce w przypadku firmy Mega. Firma budowlana. Z. Drobniewski. W zależności od tego na jakiej głębokości ma zostać postawiony budynek, tak głębokie robi się też wykopy. Po usunięciu humusu wykop pogłębia się do głębokości, na której będą umieszczone betonowe ławy fundamentowe. W przypadku fundamentów bez deskowania (tzw. szalunku), musi być on wykonany dokładnie i równo, a ścianki nie mogą się osuwać w żadnym miejscu. Gdy grunt nośny jest „zbity” (np. glina) możemy kopać i wylewać ławy bezpośrednio w wykopie, w przeciwnym przypadku należy zamontować szalunki deskowe dla ław fundamentowych oraz wyłożyć wykop folią. Zbrojenie zaś układane jest w wykonanym rowie zapewniając wymagane długości zakładów w narożach, oraz zastosowanie odpowiednich podkładek zapewniających wymaganą otulinę.

Alternatywą dla tradycyjnych wykopów pod ławy fundamentowe, jest płyta fundamentowa utworzona ze zbrojonego betonu. W takim przypadku obciążenia z budynku rozkładają się na większą powierzchnię. Wykonanie tego typu konstrukcji wymaga jednak dużej precyzji i fachowości w celu właściwego jej uformowania. Niemniej jednak w przy płytach fundamentowych potrzebny jest znacznie płytszy wykop, dzięki czemu roboty ziemne zostają ograniczone.

Prawidłowe wykonywanie robót ziemnych wymaga także odpowiedniego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac, wykopów oraz odpowiedniego przygotowania terenu, a także właściwego oznaczenia miejsc po zakończeniu działań. Są to podstawowe elementy, których, zgodnie z przepisami BHP, musi dopilnować zleceniodawca.

Opracowanie:
Zielona Góra, Energetyków 7
tel. 68 451 90 80
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz