Artykuł sponsorowany

Rewizja finansowa – badanie sprawozdań finansowych

Rewizja finansowa – badanie sprawozdań finansowych

Rewizja finansowa to bardzo ważna praca audytorów. To oni pomagają różnychm podmiotom gospodarczym usprawniać ich finanse oraz procesy zarządcze, a także wystrzegać się kar za nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości i rachunkowości. Warto wiedzieć, że jedną z najważniejszych usług rewizji finansowej jest badanie rocznych sprawozdań finansowych.

Dobrowolne badania sprawozdań finansowych

Badania rocznych sprawozdań finansowych mogą być dobrowolne lub obligatoryjne. Wiele firm nieobjętych według ustawy o rachunkowości koniecznością przeprowadzania badania sprawozdania finansowego przez uprawnionych audytorów, korzysta z ich usług, aby uzyskać wymierne korzyści dla swojej działalności. Badania sprawozdań finansowych pozwalają bowiem na uzyskanie informacji w formie np. raportu dotyczącego całościowej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Dzięki temu zarządy danych organizacji mogą wdrażać odpowiednie strategie dotyczące prawidłowego i zgodnego z przepisami sporządzania sprawozdania finansowego, uszczelniania systemu podatkowego, gospodarowania zasobami kapitałowymi oraz ludzkimi, czy też mogą wytyczać kierunki rozwoju firmy. Analizy sprawozdań finansowych są bowiem bardzo szczegółowymi raportami, które dzisiaj stanowią jedno z najskuteczniejszych narzędzi zarządzania podmiotem gospodarczym. W tych działaniach pomagają im profesjonalni księgowi i biegli rewidenci, świadczący szerokie usługi atestacyjne oraz rewizyjne. Jeśli zależy Ci na poprawie funkcjonowania finansów i procesów logistyczno-zarządczych w swoim przedsiębiorstwie, poproś o pomoc specjalistów Audyt Partner – firma (wpis na listę KRBR nr 3978) ta założona została w Łodzi przez biegłego rewidenta Beatę Kucińską.

Obligatoryjne badania sprawozdań finansowych

Wiele firm decyduje się na dobrowolne badania sprawozdań finansowych, co niesie dla nich wiele korzyści. Według ustawy o rachunkowości wiele podmiotów objętych jest jednak obligatoryjną koniecznością rewizji finansowej. Mowa tutaj w szczególności o bankach, zakładach ubezpieczeń, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, jednostkach działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, a także o spółkach akcyjnych oraz przedsiębiorstwach. Dotyczy to również przedsiębiorstw nie wymienionych powyżej, które w danym roku obrotowym uzyskały sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego o łącznej równowartości w walucie polskiej, co najmniej dwóch i pół miliona euro. Podmioty te, aby być obligatoryjnie objęte koniecznością badania sprawozdań finansowych, muszą zatrudniać również przynajmniej 50 pracowników na pełen etat lub muszą uzyskać przychody netto m.in. ze sprzedaży towarów, lub świadczenia usług na poziomie pięciu milionów euro w przeliczeniu na złotówki.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz