Artykuł sponsorowany

Reologiczne kryteria samozagęszczalności betonu

Reologiczne kryteria samozagęszczalności betonu

Beton i jego mieszanki są jednym z przykładów produktów, bez których prace budowlane nie byłyby możliwe. Wykorzystuje się go do tworzenia posadzek, parkingów lub fundamentów pod nowy budynek. Aktualnie na rynku można znaleźć wiele nowoczesnych rodzajów betonu. Jednym z nich są praktyczne produkty samozagęszczalne. Wyróżnia je szereg właściwości reologicznych, czyli mówiących o plastycznych deformacjach oraz zdolności do płynięcia pod wpływem oddziaływania sił.

Czym charakteryzuje się beton samozagęszczalny?

Tradycyjny beton wymaga zagęszczenia poprzez poddanie wibracjom o dużej intensywności i częstotliwości. Generuje to szereg niedogodności, długi czas pracy i uciążliwy hałas. Beton samozagęszczalny pod wpływem własnego ciężaru zapewnia zdolność mieszanki do szczelnego wypełniania formy i otulenia zbrojenia.

Specjaliści z firmy WIR– BUD przekonują: Beton samozagęszczalny sprawia, że prace budowlane stają się sprawniejsze i prostsze. Można tworzyć z niego najbardziej skomplikowane, jednorodne formy dzięki zdolności do wypełniania i eliminacji tworzenia się pęcherzy powietrza w jego konsystencji.

Tak dobre właściwości betonu samozagęszczalnego wynikają z jego składu, czyli:

  • cementu,
  • wody,
  • kruszywa,
  • dodatku pucolanowego,
  • superplastifikatora polimerowego.

Samozagęszczalność betonu a właściwości reologiczne

Aby beton samozagęszczalny spełniał kryteria reologiczne, musi wyróżniać się płynnością, zdolnością do samoodpowietrzania oraz stabilnością. Płynność produktu jest zapewniona, gdy granica płynięcia i lepkość plastyczna okazuje się jak najmniejsza. Dzięki temu mieszanka może szybko i szczelnie wypełnić formę.

Samoodpowietrzanie betonu samozagęszczalnego może istnieć dzięki działaniu siły wyporu. Ten warunek również gwarantuje niska granica płynięcia i lepkość plastyczna. Stabilność mieszanki samozagęszczalnej oznacza jej odporność na proces segregacji, który nie wystąpi, jeśli granica płynięcia betonu okaże się większa niż naprężenia styczne, które wywołane są ciężarem drobin kruszywa.

Jak zapewnić kryteria reologiczne w betonie samozagęszczalnym?

Z powyższych warunków reologicznych wynika, że płynność i samoodpowietrzanie jest sprzeczne ze stabilnością. Granice w ilości użytych składników są bardzo wąskie. Największe znaczenie w uzyskaniu właściwości betonu ma jednak superplastyfikator polimerowy.

Nawet mała zmiana ilości i cech charakterystycznych składników może sprawić, że beton okaże się zbyt sztywny lub niestabilny. Z tego powodu mieszanki samozagęszczalne produkuje się w sposób doświadczalny, aby jak najdokładniej dobrać wszystkie elementy składowe betonu.

 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz