Materiał Partnera

Rekultywacja terenów zielonych. Zalety rozwiązania

Rekultywacja terenów zielonych. Zalety rozwiązania

Rekultywacja to przede wszystkim czynności przywracające funkcjonalność terenom zdegradowanym działalnością antropogeniczną. Firmy, które się nią zajmują, wykonują czynności takie jak: usuwanie skażonej gleby, formowanie terenu, nasadzenia itp. Jakie są zalety rekultywacji? Dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

 

Podstawowe cele rekultywacji terenów zielonych

Przydomowe ogrody, tereny zakupione pod budowę prywatnych domów, tereny przemysłowe i zieleni miejskiej, a także zaniedbane nieużytki można w szybki i stosunkowo łatwy sposób przywrócić do stanu pełnej użyteczności oraz sprawić, że zyskają one nowy, atrakcyjny wygląd. W tym celu stosuje się rekultywację terenu, która pozwala na jego ponowne zagospodarowanie i przywrócenie mu wartości użytkowej oraz przyrodniczej. Rekultywacja jest także sposobem na oczyszczenie i zagospodarowanie terenów skażonych np. przez składowanie na nich niebezpiecznych odpadów oraz terenów, na których znajdują się pozostałości po budynkach przemysłowych, poprodukcyjnych itp.

 

- Rekultywacja to skuteczny sposób na przywrócenie terenom zdegradowanym działalnością przemysłową atrakcyjnego wyglądu i funkcjonalności poprzez zagospodarowanie obszaru np. w kierunku rekreacyjnym: wodnym, sportowym, czy też przygotowaniu go pod kolejną inwestycję budowlaną – wyjaśnia ekspert z firmy Messa z Bytomia.

 

Jak przebiega proces rekultywacji? 

Rekultywacja terenów zielonych przebiega z uwzględnieniem kilku etapów wykonywanych prac. Przede wszystkim konieczne jest poznanie głównych problemów i zagrożeń, które mogą wymagać zastosowania np. specjalistycznych maszyn. Pierwszym etapem są prace oczyszczające, dzięki którym teren może zostać przygotowany do niwelacji, wyrównania powierzchni oraz typowych prac ziemnych. Częstym elementem rekultywacji terenów zielonych jest nawiezienie świeżej ziemi oraz jej prawidłowe uzdatnienie, aby zapewniała posadzonym roślinom odpowiednie warunki do wzrostu. W zależności od konkretnego terenu może być konieczne także wykonanie drenażu oraz spulchnienie wierzchniej warstwy gleby.

 

Jakie są zalety rekultywacji terenu?

Rekultywacja terenu pozwala przywrócić mu wartość użytkową oraz przyrodniczą. Dzięki prawidłowo wykonanej rekultywacji możliwe jest ponowne zagospodarowanie szpecących otoczenie terenów, a także przywrócenie im ważnych funkcji np. wypoczynkowych i rekreacyjnych. Inwestycja w rekultywację nie tylko tworzy przyjazne środowisko w przestrzeni miejskiej i jest sposobem na przełamanie betonowej monotonii, ale odgrywa także ważną rolę dla środowiska naturalnego.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz