Materiał Partnera

Regeneracja tylnej belki w samochodzie

Regeneracja tylnej belki w samochodzie

Samochody w trakcie eksploatacji zużywają się, a niektóre części wymagają okresowej wymiany, która jest niezbędna, by zachować bezpieczeństwo pojazdu. Jednym z elementów, który ulega szybkiemu zużyciu, jest tylna belka pojazdu. Wymiana nie musi oznaczać zakupu nowej części.

Regeneracja, czyli przywracanie pełnej sprawności

Od dłuższego już czasu panuje moda na zastępowanie nowych części samochodowych częściami zregenerowanymi. Takie działanie wiąże się nie tylko z oszczędnościami finansowymi, ale też z ekologią, ponieważ część zregenerowana eliminuje potrzebę produkcji nowego elementu, a więc zmniejsza zapotrzebowanie na surowce i ogranicza emisję odpadów poprodukcyjnych. W skali globalnej regenerowanie przynosi wiele korzyści środowisku. W skali indywidualnej jest korzystne dla kierowcy. Nie wszystkie części samochodowe mogą być poddawane regeneracji, ale z pewnością do takich zalicza się tylna belka, której można przywrócić sprawność poprzez szereg zabiegów i wymianę niektórych detali jej konstrukcji.

Przygotowanie belki do regeneracji

Jak w większości procesów prowadzących do regeneracji części samochodowych, tak i tutaj etapem wstępnym są staranne oględziny i dokonanie oceny stanu technicznego elementu. Niektóre mocno wyeksploatowane belki nie są regenerowane z uwagi na stan ich zużycia. Jednym z kryteriów, które eliminuje część z procesu regeneracji, jest wypadek samochodowy, wpływający na strukturę materiału i obniżający parametry wytrzymałościowe elementu. Kolejnym etapem przygotowawczym jest oczyszczenie powierzchni belki metodą piaskowania, pozwalającą skutecznie usunąć wszelkie ślady korozji, smarów oraz inne zanieczyszczenia. Na tym etapie wykonuje się też rozmaite testy wskazujące wady materiałowe i konstrukcyjne oraz pozwalające na dokonanie ostatecznej oceny, czy zregenerowana belka będzie spełniała wszystkie wymogi techniczne. Kontroli podlegają między innymi gniazda osadzenia łożysk.

Regeneracja i wykończenie

Proces regeneracji tylnej belki przebiega wieloetapowo, obejmując między innymi takie czynności, jak czyszczenie ultradźwiękowe łożysk igiełkowych, zanurzanie ich w specjalnym smarze i wprasowywanie w specjalne gniazda. W wahaczach sprawdzana jest też geometria. Zależnie od typu samochodu regeneracji poddaje się również rurę nośną tylnej belki. Na tym etapie kontroli podlegają wszystkie gwinty, zakończenia drążków skrętnych, wymieniane są poduszki. Specjalizujące się w takiej regeneracji firmy, do których zalicza się też Auto-Ruch Arkadiusz Rybicki, zazwyczaj posiadają dostęp do oryginalnych części zamiennych, dzięki czemu każdy element zregenerowanej belki jest identyczny z oryginałem i zachowuje takie same parametry jak nowa część. Efekt potwierdza zazwyczaj udzielana na określony czas gwarancja. Ostatnim etapem procesu regeneracji tylnej belki jest jej złożenie oraz regulacja z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów. Szczególny nacisk kładzie się na geometrię elementu oraz efektywne zabezpieczenie antykorozyjne.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz