Materiał Partnera

Recykling surowców wtórnych, czyli drugie życie odpadów

Recykling surowców wtórnych, czyli drugie życie odpadów

Recykling surowców wtórnych to jedno z proekologicznych działań, które sprawia, że odpady komunalne odradzają się w nowej postaci. Ogranicza się tym samym eksploatację naturalnych źródeł surowców i znacząco zmniejsza ilość odpadów zalegających na wysypiskach śmieci. Istotnym aspektem recyklingu jest segregacja odpadów, ale nie byłby on również możliwy, gdyby nie pewne rozwiązania systemowe. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Jakie elementy mają wpływ na funkcjonowanie recyklingu?

Recykling to proces polegający nie tylko na ponownym przetwarzaniu danego materiału aż do momentu, gdy straci on swój potencjał, ale także zminimalizowaniu nakładów energetycznych niezbędnych zarówno do jego powstania, jak i przerobienia. Biorą w nim zatem udział producenci wszelkiego rodzaju dóbr oraz ich odbiorcy, a niektóre postawy i zachowania warunkują przepisy wprowadzone przez organy ustawodawcze.

Polityka odnośnie do recyklingu surowców wtórnych powinna zachęcać do tego rodzaju działań przede wszystkim producentów. Po ich stronie leży projektowanie dóbr o możliwie najszerszym zastosowaniu odnawialnych materiałów czy też produktów względnie jednorodnych materiałowo. Nie bez znaczenia jest także wspieranie rozwoju technologii przetwarzania, logistyki sortowania, zbierania oraz odbioru odpadów przez państwo. Aby natomiast późniejsza segregacja była dla konsumentów ułatwiona, należy systemowo ujednolicić sposób oznaczania opakowań i zadbać o proekologiczną edukację.

Istota recyklingu i wizyta w skupie surowców wtórnych

Promowanie ekologicznych zachowań wśród ludzi nie byłoby skuteczne bez praktycznych przykładów, które najlepiej obrazują istotę recyklingu. Szacuje się, że porzucona butelka PET będzie rozkładać się przez ponad 500 lat. Wystarczy jednak zebrać ich około 35 i poddać stosownej obróbce, aby z odzyskanych materiałów wyprodukować polarową bluzę. W przypadku makulatury zaledwie 60 kg surowca zgromadzonego do ponownego wykorzystania pozwala oszczędzić wysokie drzewo.

Ekspert z firmy Ko-Ja Janusz Kot PW rekomenduje wizytę w skupie surowców wtórnych tym osobom, które segregują śmieci na więcej frakcji, niż wymagają tego przepisy. Co prawda, oferta firm jest zróżnicowana, ale najczęściej przyjmują one chętnie folię bezbarwną i kolorową, złom stalowy, metale kolorowe, gazety, kartony, butelki plastikowe czy też zużyte akumulatory. Przyczyniając się do ochrony środowiska, można tym samym nieco zarobić.

Opracowanie:
Bydgoszcz, Fabryczna 20
tel. 500 281 250
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz