Materiał Partnera

Recykling stali z demontażu obiektów architektonicznych

Recykling stali z demontażu obiektów architektonicznych

Bardzo istotną częścią działalności najlepszych przedsiębiorstw przerobu złomu jest demontaż obiektów architektonicznych, a zwłaszcza lekkich oraz ciężkich konstrukcji stalowych. Pozwala to bowiem na pozyskanie wysokiego jakościowo złomu stalowego, który może zostać wykorzystany między innymi do produkcji prefabrykatów dla budownictwa czy przemysłu.

Konstrukcje stalowe a surowce wtórne

Konstrukcje stalowe wykorzystuje się dzisiaj między innymi do wznoszenia hal magazynowych, a także ośrodków przemysłowych. Ich olbrzymią zaletą jest możliwość wykorzystania gotowych prefabrykatów, które łączy się za pomocą innowacyjnego spawania i specjalnych połączeń śrubowych. Nie każdy wie, że produkcja wyrobów stalowych bardzo często opiera się na wykorzystaniu surowców wtórnych, które przechodzą przez cały proces recyklingowy – od demontażu danego obiektu ze stali, poprzez rozbiórkę częściową elementów, po skup materiału przez zakład przerobu złomu i jego sprzedaż firmom recyklingowym. W ten sposób na rynek budowlany związany między innymi ze sprzedażą prefabrykatów stalowych trafia setki tysięcy ton stali rocznie.

Wysoki poziom recyklingu z demontażu

Według analiz recyklingowych standardowy demontaż konstrukcji stalowych pozwala na odzysk nawet 80% materiału, który wyróżnia się swoimi wysokim parametrami technicznymi. W kolejnych procesach produkcyjnych nie traci on swoich właściwości, a zapewnia znaczne oszczędności, również te związane ze zużyciem energii. Szacunkowo przetwórstwo wtórne stali generuje około 86% mniejszą emisję szkodliwych substancji niż przy obróbce pierwotnej, przy czym zachowana jest oszczędność wody i energii cieplnej. To między innymi dzięki proekologiczności wykorzystania stali nowoczesne budownictwo coraz częściej stosuje konstrukcje z tego materiału, wypierając tradycyjne obiekty z żelbetonu. Wpływa to również na rozwój branży recyklingowej, która wykształciła na rynku szeroko wyspecjalizowane firmy takie jak Zakład przerobu złomu Czyżykowski Stec.

Rodzaje złomu

Za złom uznaje się dzisiaj zarówno metale żelazne, jak i nieżelazne, wyróżniając złom: stalowy, żeliwny i metali kolorowych. Olbrzymi rynek zbytu stanowi stal, która szczególnie wykorzystywana jest w budownictwie. Nie można jednak zapomnieć o tym, że przy demontażu obiektów architektonicznych uzyskuje się też dużą liczbę wyrobów instalacyjnych, które wykonywane są z metali kolorowych. Opłacalność wykorzystania złomu recyklingowego z rozbiórek jest zatem niesamowicie wysoka, zważywszy na to, iż obróbka tychże surowców wtórnych nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz