Materiał Partnera

Recykling katalizatorów samochodowych

Recykling katalizatorów samochodowych

Branża recyklingowa w Polsce rozwija się w dynamicznym tempie, notując wzrost na poziomie kilkunastu procent rocznie. Dowodem na to są wysokie wyniki odzysku miedzi, czy też powstawanie w naszym kraju nowoczesnych skupów metali kolorowych, złomu oraz elektrośmieci. Do wszystkich tych grup odpadów zdatnych do recyklingu zalicza się samochodowe katalizatory.

Czym są katalizatory samochodowe?

Katalizatory samochodowe to nic innego, jak części układu wydechowego pojazdu, które odpowiadają za zmniejszone ilości substancji szkodliwych emitowanych w spalinach. Tu warto wiedzieć, że są to zatem podzespoły, na które działają bardzo wysokie temperatury oraz gazy agresywne. Liczba uszkodzonych i złomowanych katalizatorów samochodowych rocznie sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy. Pamiętać przy tym warto, że Polacy jeżdżą najstarszymi samochodami w całej Unii Europejskiej. To przekłada się na wysoki wskaźnik recyklingowania różnych elementów aut.

Dlaczego recykling katalizatorów jest ważny?

Istota recyklingu katalizatorów samochodowych wiąże się z tym, że wiele tych konstrukcji – np. katalizatory ceramiczne – są tworzone z obudowy stalowej nierdzewnej. Nie ten materiał jest jednak najcenniejszy, lecz natryśnięte metalami z grupy platynowców wkłady katalizatorów. Wspomniana grupa zwana inaczej PGM, dotyczy platyny, palladu, rodu, a także irydu oraz rutenu. Ich zawartość w katalizatorach waha się w przedziale od 0,2 do 0,3%. Ich odzysk nowoczesnymi metodami jest zaś możliwy nawet w 95%! Tu podkreślić warto to, że jest to olbrzymia oszczędność ekonomiczna, czy ta związana z ochroną środowiska naturalnego. Przerobienie 1 tony zużytych katalizatorów pozwala zapobiec wydobyciu 150 ton rudy lub alternatywnie 400 ton skały płonnej. Recykling przy tym wymaga zużycia mniejszej ilości wody, czy energii elektrycznej przy danym procesie.

Proces recyklingu katalizatorów w pigułce

Sam proces odzysku metali zwanych platynowcami odbywa się przede wszystkim przy udziale skupów takich, jak KATO-AUTO RECYKLING. To one odbierają katalizatory metalowe i ceramiczne, sortując je według różnych kryteriów. Następnie przekazywane są one do zakładów przetwórczych, gdzie pozbawiane są obudowy i selekcjonowane są według zawartości PGM. Ceramiczne wkłady różnych typów katalizatorów najczęściej trafiają później do specjalnych młynów kulowych gdzie są mielone. Następnie dochodzi do złożonego procesy badania zawartości PGM, a także oddzielania metali od innych tworzyw i zanieczyszczeń.

Ciekawostka! W 2019 roku ponownie użyto dzięki procesowi recyklingu około 65 ton platyny, 100 ton palladu oraz 10 ton rodu na całym świecie. Wydobycie zaś było w przypadku pierwszego metalu trzykrotnie wyższe, a w przypadku pallady i rodu dwukrotnie wyższe. Tym samym nawet 1/4 światowego popytu na PGM jest realizowana z surowców wtórnych! 

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz