Materiał Partnera

Rdzenie ferrytowe – najczęściej spotykane rodzaje

Rdzenie ferrytowe – najczęściej spotykane rodzaje

Magnetycznym elementem indukcyjnym, który stworzony jest z ferrytowych materiałów jest rdzeń ferrytowy. Cechuje się on dużym oporem elektrycznym przy małej indukcji nasycenia. Na rynku znaleźć można wiele rodzajów tego produktu, które nieco różnią się od siebie budową, właściwościami oraz zastosowaniem. Najczęściej rdzenie ferrytowe wykorzystywane są w transformatorach i dławikach. Jednak jakie są inne ich zastosowania i jakie rdzenie są najpopularniejsze?

Rodzaje rdzeni ferrytowych

Na rynku znaleźć można różnego rodzaju rdzenie ferrytowe. Każdy typ ma rozmaity kształt, a także cechy, co przekłada się na ich przeznaczenie. Do najpopularniejszych rdzeni ferrytowych oferowanych przez producentów i sprzedawców, które znajdziemy np. w ofercie firmy Geomet zalicza się:

  • rdzenie EE i EF,
  • rdzenie EFD,
  • rdzenie EF,
  • rdzenie ER i ETD,
  • rdzenie PQ,
  • rdzenie RM,
  • rdzenie UI i UU,
  • rdzenie kubkowe P,
  • rdzenie planarne EE i EI,
  • rdzenie pierścieniowe R.

Właściwości i zastosowanie rdzeni ferrytowych

Rdzenie EE i EF mają prosty kształt i cechują się prostokątnym przekrojem kolumn. Głównie używa się ich do produkcji transformatorów i dławików mocy. Poza tym rdzenie EE i EF wykorzystuje się do tworzenia dławików przeciwzakłóceniowych do zasilaczy impulsowych, a także transformatorów separujących.

Rdzenie EFD mają prostokątny kształt i wykorzystuje się je w transformatorach niskoprofilowych, które pracują w wysokich częstotliwościach. Rdzenie EP posiadają zwartą konstrukcję i stosuje się je do transformatorów niskosygnałowych. Ten rodzaj rdzeni gwarantuje niską emisję zakłóceń, co spowodowane jest zamkniętym ich kształtem. Rdzenie ER i ETD cechuje prostokątna forma o okrągłej środkowej kolumnie. Najczęściej można je spotkać w transformatorach i dławikach do zasilaczy impulsowych.

Rdzenie PQ mają zamkniętą i zwartą budowę z okrągłą środkową kolumną. Gwarantują optymalne użycie przestrzeni nawojowej. Zazwyczaj stosowane są w przetwornicach AC/DC i DC/DC. Rdzenie RM posiadają środkową kolumnę o okrągłym przekroju i są w zamkniętej formie. Zaleca się ich stosowanie do transformatorów i dławików w zasilaczach impulsowych. Używane są również w aplikacjach telekomunikacyjnych. Rdzenie RM są gwarancją niskiej emisji zakłóceń, przy jednoczesnym wysokim współczynniku wypełnienia. Rdzenie UI i UU cechują się regularnym kształtem oraz łatwym montażem. Wykorzystuje się je do produkowania transformatorów i dławików dużej mocy, a także dławików przeciwzakłóceniowych oraz przekładników.

Rdzenie kubkowe P charakteryzują się zamkniętą i okrągłą budową. Ich ważną cechą jest doskonałe ekranowanie magnetyczne. Ze względu na możliwość wykorzystania rdzenia dostrojczego, zaleca się ich stosowanie w układach rezonansowych. Najczęściej rdzenie kubkowe P stosowane są w obwodach rezonansowych i szerokopasmowych lub impulsywnych transformatorach.

Konstrukcja rdzeni planarnych EE i EI umożliwia bezpośredni montaż na płytce PCB. Najczęściej służą do budowy transformatorów niskoprofilowych oraz dławików. Rdzenie pierścieniowe R cechują się toroidalnym kształtem i zamkniętym obwodem magnetycznym. Poza tym posiadają mała indukcyjność rozproszenia. Zazwyczaj wykorzystuje się je w transformatorach impulsowych i sterujących, a także w dławikach przeciwzakłóceniowych.

Opracowanie:
Wólka Załęska, Wilanowska 13A
tel. 601 944 200
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz