Materiał Partnera

Radca prawny – pomoc i wsparcie w trudnej chwili

Radca prawny – pomoc i wsparcie w trudnej chwili

Problemy życia codziennego wiążą się niekiedy z koniecznością podjęcia pewnych kroków prawnych. Niemniej jednak współczesne przepisy prawa mogą być dla przeciętnego człowieka w wielu aspektach niezrozumiałe. Nierzadko też nie wiemy, do kogo powinniśmy zwrócić się o pomoc, podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu różnice pomiędzy zawodami prawniczymi były zasadnicze.

Radca prawny – w czym mogę pomóc

Tradycyjnie np. adwokat był postrzegany jako specjalista od procesów, zaś radca prawny jako osoba udzielająca przedsiębiorcom porad i opinii w wielu dziedzinach powiązanych z ich działalnością i prawem. Z czasem różnice pomiędzy tymi profesjami się zatarły. Zawód radcy prawnego jest stosunkowo młody, a jego początki datuje się na lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku. W chwili obecnej radcowie prawni, jak na przykład Cholewińska Anna, radca prawny. Kancelaria, posiadają praktycznie takie same uprawnienia jak adwokaci. Mogą reprezentować swoich klientów we wszystkich rodzajach spraw przed sądami i organami administracji publicznej, a także być pełnomocnikami powoda i pozwanego w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i innych. Mogą również reprezentować strony postępowania administracyjnego, a od 1 lipca 2015 r. w sprawach karnych występować w imieniu pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego czy bronić oskarżonego. Warto również pamiętać, że oba wymienione zawody mogą funkcjonować w formie indywidualnej kancelarii czy spółki, ale dodatkowo radcowie prawni mają też możliwość wykonywać czynności na podstawie umowy o pracę.

Droga do kariery – krok po kroku

Dla wielu młodych ludzi radca prawny to wymarzony zawód. Jednak droga do sukcesu nie należy do najłatwiejszych. Pierwszym krokiem jest ukończenie pięcioletnich studiów prawniczych. Wiąże się to z uzyskaniem stopnia magistra prawa, bez którego o karierze radcy prawnego możemy tylko pomarzyć. Wymogi ustawowe określają, że oprócz tytułu magistra prawa, konieczne jest korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie nieskazitelnego charakteru i rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego oceniana na podstawie dotychczasowego zachowania. Zanim jednak nabędziemy prawo, które umożliwi nam wydawanie opinii prawnych, najważniejszym wymogiem jest odbycie w Polsce aplikacji radcowskiej i złożenie egzaminu radcowskiego. Uzyskanie w tym przypadku pozytywnego wyniku umożliwi nam wpis na listę radców prawnych, którą prowadzi rada okręgowej izby radców prawnych właściwa dla miejsca zamieszkania. W czasie trwania aplikacji przyszli radcy poznają zawód od strony praktycznej i teoretycznej. Dotyczy to w szczególności nabycia umiejętności zastępstwa procesowego, redagowania pism prawniczych, umów i opinii prawnych. Odbywa się ona zazwyczaj w kancelarii radcy prawnego, w sądzie, prokuraturze i w kancelarii notarialnej. Aplikant przez cały ten okres pozostaje pod opieką swojego patrona. Istnieją jednak wyjątki, które pozwalają uzyskać tytuł radcy prawnego bez konieczności odbycia aplikacji radcowskiej lub zdania egzaminu radcowskiego. Dotyczy to osób ze stopniem profesora i doktora habilitowanego nauk prawnych, osób, które przez minimum trzy lata pracowały w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na stanowisku radcy albo starszego radcy, wykonywały zawód komornika, sędziego, prokuratora, adwokata lub notariusza.

Po wsparcie i poradę do prawnika

Wbrew pozorom znalezienie dobrego radcy prawnego nie powinno stanowić większego problemu. W chwili obecnej na rynku działa wiele podmiotów zajmujących się tego rodzaju pomocą. Oczywiście przed wyborem radcy prawnego warto określić swoje potrzeby, pytania i wątpliwości. Zanim jednak zasugerujemy się jedynie ceną usług, dobrze jest także zasięgnąć opinii na temat wybranego prawnika. Osoby, które nieraz korzystały z tego typu pomocy, będą w stanie nam pomóc wybrać dobre miejsce. Dlatego też szukając doświadczonego radcy prawnego warto skontaktować się na przykład z radcą prawnym Anną Cholewińska. Kancelaria, która działa w Warszawie od 1998 roku, oferuje konsultacje i porady prawne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Od początku swojej działalności prowadzi ona sprawy procesowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego przed sądami wszystkich instancji, w tym również w sprawach egzekucyjnych, wieczysto-księgowych oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Współpracuje także z kilkoma kancelariami komorniczymi. Posiada również niezbędne doświadczenie przy zgłaszaniu uwag i zaskarżaniu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, jak również planów miejscowych.  W ramach swojej działalności reprezentuje swoich klientów na posiedzeniach rady miasta i komisjach. Dodatkowym atutem jest doświadczenie negocjacyjne związane z prawem cywilnym, sprawami majątkowymi, nieruchomościami, podziałami majątku, spadkami, zasiedzeniami i prawem inwestycyjnym oraz windykacją należności.   Swoich klientów reprezentuje ona także w postępowaniach dotyczących prawa budowlanego, w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę. Anna Cholewińska to radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, dla którego dobro klienta jest najważniejsze.

Wiedza i doświadczenie radcy prawnego otwiera wiele różnych dodatkowych możliwości do wykonywania zawodu. Niemniej jednak jest to profesja wymagająca poświęcenia
i nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, ale potrafi ona także przynieść sporo satysfakcji.

Opracowanie:
Warszawa, Podwale 17 lok. 205
tel. 22 831 00 52
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz