Materiał Partnera

Przyłącze bez wykopu – przewierty i przeciski. Na czym polegają?

Przyłącze bez wykopu – przewierty i przeciski. Na czym polegają?

Nowoczesne technologie bezwykopowe pozwalają realizować prace związane z budową sieci infrastruktury podziemnej bez konieczności rozkopywania drogi. Przeciski i przewierty pozwalają na budowę instalacji bez niszczenia nawierzchni, przez co prace nie paraliżują ruchu drogowego i są mniej kosztowne – po ich zakończeniu infrastruktura naziemna nie jest uszkodzona.

Przeciski i przewierty

Zacznijmy od różnicy pomiędzy przeciskami a przewiertami – to metody bezwykopowe, które jednak znacznie różnią się między sobą. Cechą szczególną przecisków jest wprowadzanie różnych przewodów przy pomocy specjalnych siłowników. Inaczej sprawa wygląda w przypadku bezwykopowego wiercenia kierunkowego. Ta technologia pochodzi z górnictwa. Stosowana jest w budownictwie komunalnym do modernizacji sieci. Otwór wiercony jest przez samojezdne albo stacjonarne wiertnice, które pracują z powierzchni.

W naszej firmie prace bezwykopowe wykonujemy celem ułożenia rur ochronnych dla rurociągów grawitacyjnych i tłocznych, a także dla przewodów i kabli energetycznych o średnicy od 150 do 600 mm i długości 50-80 m. Najczęściej te przewierty wykonujemy za pomocą specjalnej wiertnicy poziomej sterowanej, która daje możliwość obserwowania posadowienia rury w czasie wykonywania robót. Jej zaletą jest też niewielki wymiar i małe wymogi co do placu budowy – mówi przedstawiciel firmy Arbet Przewierty, usługi ziemne. Beata Wocław.

Zalety metod bezwykopowych

Bezwykopowe metody prowadzenia prac podziemnych są dziś bardzo cenione. Ich najważniejszą zaletą jest niemal całkowite wykluczenie robót ziemnych. Podczas prac cały czas wywożony jest grunt, jednak jest go stosunkowo niewiele – jego objętość jest równa objętości umieszczonych w ziemi rur. Zamiast robić wykopy często wystarczy skorzystać po prostu ze studzienek kanalizacyjnych – dzięki temu możemy łatwo wykonać przewierty albo przeciski bez kopania w ziemi. Technologie bezwykopowe nie wymagają też wykonywania czynności, które są konieczne przy zastosowaniu innych metod – deskowania ścian, betonowania podłoża, zagęszczania gruntu, rozbiórki deskowania i wywożenia starych przewodów – to wszystko nie jest tu potrzebne. Nawierzchnia ulicy pozostaje nienaruszona, dzięki czemu można takie prace prowadzić bez obaw nawet pod świeżo wyremontowaną jezdnią. Podziemne przewierty i przeciski wykluczają też uszkodzenie innych sieci, które znajdują się w pobliżu, nawet jeśli przewody ułożono inaczej niż oznaczono to w planie. Co bardzo istotne, prace prowadzone w ten sposób nie są problemem dla ludzi mieszkających w pobliżu – nie powodują szczególnego hałasu i nie utrudniają dotarcia do domu.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz