Materiał Partnera

Przykłady technologii wykorzystywanych w odlewnictwie aluminium i innych metali?

Przykłady technologii wykorzystywanych w odlewnictwie aluminium i innych metali?

Produkcja różnych elementów metalowych odbywa się z wykorzystaniem techniki określanej mianem odlewnictwa. Wskazane działanie stosowane jest już od bardzo dawna. Jednakże proces ten jest stale udoskonalany przez naukowców i specjalistów. Dobrym przykładem obecności metod odlewniczych jest przemysł samochodowy, na przykład bloki silników, czy motory samochodów wyścigowych. Jak odlewa się aluminium i inne metale? 

Odlewnictwo jako najpopularniejsza metoda tworzenia stopów

Sposobem na uzyskanie stopów różnych metali jest technika określana mianem odlewnictwa. Polega to na kształtowaniu odlewów metalowych, które poddaje się dalszej obróbce. W tym przypadku wypełniamy przygotowane formy płynnym metalem lub jego stopem. W procesie wykorzystuje się takie komponenty jak magnez, aluminium, miedź, staliwa oraz żeliwa. Dzięki temu udaje się stworzyć bardzo skomplikowane struktury, na przykład silniki, narzędzia albo tłoki. Specjaliści z branży najpierw wykonują elementy formy odlewniczej, tworzą rdzenie, które pozwalają na odwzorowanie kształtów wewnętrznych przedmiotu, wypełniają konstrukcję płynnym metalem, a w konsekwencji wyjmują z formy. Na końcu półprodukt podlega czyszczeniu i przeznaczony jest do dalszego procesu wytwórczego.

Technologie stosowane w odlewnictwie

Wśród najnowszych technik odlewniczych jest procedura wykonywana pod ciśnieniem i zastosowaniem dużej prędkości. Szybkie odprowadzanie ciepła sprawia, że tworzywo ulega zastygnięciu, nie tracąc odpowiedniej struktury wewnętrznej. Wyróżniają się one dużą precyzją oraz powtarzalnością. Jednakże wadą jest czasochłonność oraz wysoka cena – wskazuje pracownik firmy odlewniczej Frech Tools Poland z Bielawy.

Warto wskazać metodę wykorzystującą formy piaskowe. Jest to bardzo proste rozwiązanie. W tym przypadku potrzebny jest model produktu z uwzględnieniem pochylenia ścian pionowych oraz skurczu odlewniczego. Niezbędnym elementem są również masa formierska, skrzynki służące do tworzenia poszczególnych fragmentów modelu, układ wlewowy oraz przelewowy, a ponadto narzędzia zagęszczające, ubijające oraz kształtujące formy. Przystępując do działań, na początku musimy mieć wzorzec docelowej rzeczy (z drewna lub metalu).  Umieszczamy strukturę w skrzynce i obsypujemy piaskiem. Gdy wyjmiemy element, w ubitym piasku pojawia się wnęka. Teraz możemy wykonać odlew. Nadmiar metalu usuwa się w sposób mechaniczny. Jednakże nie można mówić tutaj o precyzji, gdyż powierzchnia jest chropowata. Co więcej, związana jest z poświęceniem znacznej ilości czasu.

Przykładem technologii odlewniczej jest również kokila. Jest ona mocowana w maszynie odlewniczej. Dzięki temu można wykonać nawet kilka tysięcy odlewów. Produkty będące rezultatem prezentowanego działania wymagają obróbki z zastosowaniem skrawania.

Nowoczesnym rozwiązaniem mającym wykorzystanie w odlewnictwie jest metoda traconego wosku. Pozwala ona na wykonanie precyzyjnych odlewów wyróżniających się masą do kilku kilogramów. W tym przypadku uzyskujemy właściwą ilość modeli z wosku, a następnie łączymy komponenty z ich układem wlewnym. On także wykonany jest z wosku. Na strukturę nakłada się naprzemiennie piasek kwarcowy oraz warstwy masy ceramicznej. Uzyskujemy w ten sposób skorupę, z której po wytopieniu wosku powstaje masa odlewnicza.


Opracowanie:
Bielawa, ks. Jerzego Popiełuszki 1
tel. 74 645 78 20
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz