Materiał Partnera

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dobra inwestycja na długie lata

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dobra inwestycja na długie lata

Każde gospodarstwo domowe to producent różnego rodzaju odpadów, które powinny być odprowadzone do instalacji ściekowej. Niemniej jednak nie wszystkie domy mają możliwość podłączenia do komunalnej sieci kanalizacyjnej. W takim przypadku mamy do wyboru dwie zasadnicze możliwości radzenia sobie z tego typu nieczystościami. Pierwszą z nich są tradycyjne szamba, które jednak coraz częściej wypierane są przez nowoczesne i ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków

Instalacje określane mianem przydomowej oczyszczalni ścieków stanowią urządzenia, do których odprowadzane są ścieki socjalno-bytowe z danego obiektu, które zapewniają ich oczyszczenie do stopnia pozwalającego na wprowadzenie ich do gruntu. Wykorzystywane są one do oczyszczania ścieków powstałych w efekcie normalnego funkcjonowania domowego, pochodzących z obiektu, dla którego została zaprojektowana konkretna instalacja. Sama zasada działania takiej oczyszczalni polega na wzbudzeniu wewnątrz instalacji naturalnych procesów biologicznych, mających za zadanie rozłożenie ścieków bytowych na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne, które mogą być odprowadzone do gruntu lub rowu melioracyjnego, bez narażania ich na skażenie.

Jak to działa

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to instalacje, które w swoim funkcjonowaniu wykorzystują zarówno procesy biologiczne, jak i metody mechaniczne. W pierwszej kolejności – etap mechaniczny – nierozpuszczone zanieczyszczenia zbierane są w tzw. osadniku gnilnym, gdzie podlegają fermentacji. Zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach rozkładają się na substancje rozpuszczalne oraz nierozpuszczalne w wodzie (opadające na dno). Następnie, w drugim etapie, dochodzi do tlenowego procesu biologicznego. Polega to na tym, że mikroorganizmy, głównie bakterie, usuwają rozpuszczone w wodzie substancje organiczne.

Rodzaje oczyszczalni

Technologia oczyszczania definiuje również rodzaj oczyszczalni. Najpopularniejsze
i stosunkowo najtańsze na polskim rynku są przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym, które składają się z nitek drenażowych przechwytujących ścieki z osadnika,
a następnie przekazujących oczyszczone ścieki do gruntu. Kolejnym rodzajem jest tzw. instalacja ze złożem (filtrem) piaskowym lub żwirowym. Rozwiązanie to stosuje się na gruncie słabo przepuszczalnym lub gdy poziom wód gruntowych jest wysoki. W tym przypadku z osadnika ścieki przepływają grawitacyjnie, bądź są przetłaczane przez przepompownie na filtr piaskowy, na którym są równomiernie rozprowadzane przez drenaż rozsączający. Istnieją również oczyszczalnie kompaktowe, które są produkowane fabrycznie. Należą do nich m.in urządzenia pracujące w oparciu o technologię czynnego osadu lub modele, które łączą w sobie kilka opcji, tzw. oczyszczalnie hybrydowe.

Zgodnie z prawem

Wybór, budowa i możliwość korzystanie z przydomowej oczyszczalni wiąże się z kilkoma zasadami:

  • zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
    o wydajności mniejszej niż 7,5 m3 na dobę wymaga jedynie zgłoszenia zamiaru jej wykonania w starostwie powiatowym,
  • oczyszczalnia może zostać wybudowana tylko w tych miejscach, w których nie ma dostępu do komunalnej sieci kanalizacyjnej,
  • o możliwości budowy oczyszczalni przydomowej decyduje przede wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w drugiej kolejności lokalne przepisy odnoszące się do ochrony środowiska,
  • chcąc rozpocząć budowę, należy zwrócić uwagę na wymagane odległości od innych elementów działki (ujścia wody pitnej, granicy działki, rurociągów lub przewodów). Powinny być one zgodne z obwiązującymi przepisami, dlatego też w niektórych przypadkach, gdy działka posiada niewystarczającą powierzchnię, budowa tego typu instalacji jest niemożliwa,
  • warto także zadbać o stworzenie dokładnego projektu, w którym ujęte zostaną wszelkie elementy systemu, a także sposób oczyszczania ścieków oraz warunki glebowe,
  • wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków powinniśmy zlecić wyspecjalizowanej firmie, na przykład Grabowscy s.c. Artykuły hydrauliczne, posiadającej odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie.

Czy to się opłaca

Inwestycja jaką jest zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, należy od strony ekonomicznej rozpatrywać długoterminowo. Wynika to z faktu, że pomimo tego, iż budowa szamba jest tańsza, to jego utrzymanie i eksploatacja znacznie przewyższa kwoty utrzymania oczyszczalni, co w ogólnym rozrachunku działa na korzyść tej drugiej.
W przypadku przydomowej instalacji oczyszczającej powinniśmy się liczyć praktycznie jedynie z kosztami preparatów zawierające bakterie i enzymy, ewentualnie prądu
(w przypadku oczyszczalni opartej o bakterie tlenowe lub konieczności instalacji przepompowni), a także sporadycznymi kosztami wywożenia osadu. Sama zaś eksploatacja jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Opracowanie:
Ostrołęka, Warszawska 60
tel. 29 760 51 47
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz