Materiał Partnera

Przewóz osób w kraju i na terenie Unii Europejskiej – niezbędne dokumenty

Przewóz osób w kraju i na terenie Unii Europejskiej – niezbędne dokumenty

Od wielu lat zaobserwować można wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe. Prowadzenie działalności związanej z przewozem osób obwarowane jest wieloma wymogami i wiąże się z dopełnieniem wielu, często skomplikowanych, przepisów o transporcie drogowym. Nie wystarczy dysponować pojazdami. Planując przewóz osób w kraju i poza granice Polski niezbędne są odpowiednie uprawnienia i licencje.

Przewóz osób zgodnie z przepisami

Przewóz osób ma istotny wpływ na branżę turystyczną, sektor biznesowy, a także segment rozrywki. Każdy przedsiębiorca, który w celach zarobkowych oferuje taki transport w kraju i Europie musi legitymować się odpowiednimi licencjami. Tego typu działalność wymaga również zatrudnienia kierowców z odpowiednimi uprawnieniami. To od ich kwalifikacji i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w dużej mierze zależy bezpieczeństwo podróży. Odpowiednią licencję na przewóz wydają właściwe organy administracyjne:

  • w krajowym transporcie drogowym będzie to starosta właściwy dla siedziby przewoźnika,
  • w przypadku licencji wspólnotowej umożliwiającej przewóz osób poza granicami kraju będzie to Główny Inspektor Transportu Drogowego, przy czym licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada on zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Aby uzyskać te dokumenty przedsiębiorca musi spełnić wymagania określone ustawą o transporcie drogowym oraz rozporządzeniami unijnymi. Dotyczy to przede wszystkim stałej siedziby firmy, niekaralności i dobrej reputacji, odpowiedniej zdolności finansowej oraz kompetencji zawodowych. Niezbędna w takim przypadku jest również flota pojazdów przystosowanych do przewozu osób, która spełnia konieczne wymagania techniczne, prawo do ich wykorzystania, a także posiadanie odpowiedniej bazy eksploatacyjnej. Firmy przewozowe z doświadczeniem, takie jak oferująca przewóz osób w kraju i Europie Przewóz Osób Inter-Bus Anna Paszta z siedzibą w Mirostowicach Dolnych, spełniają wszystkie te wymagania.

Niezbędne dokumenty do uzyskania licencji

Niezbędne zezwolenia umożliwiające wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej, a tym samym przewóz osób w kraju i za granicą, udzielane są na wniosek przedsiębiorcy, który składany jest w formie pisemnej lub elektronicznej. Wniosek musi zawierać:

  • adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy,
  • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • informację o rodzaju transportu drogowego,
  • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania transportu,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
  • wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej,
  • w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona udzielona.

Uprawnienia kierowców

Firmy oferujące usługi związane z transportem osób najczęściej posiadają pojazdy 8+1 i większe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonywania przewozu drogowego 9 osób łącznie z kierowcą wystarczająca jest kategoria B prawa jazdy, tzn. kat. B jest zwolniona z uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. W przypadku większego pojazdu wymagane jest prawo jazdy kat. D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej. Warto także pamiętać, że kierowca obsługujący tego typu pojazdy na trasach w kraju i za granicą powinien orientować się w topografii danego kraju, a przynajmniej znać trasy, którymi będzie się przemieszczał. Istotna jest też umiejętność komunikacji, zdolność do rozwiązywania nieprzewidzianych problemów, życzliwe podejście do otoczenia oraz doświadczenie, szczególnie przydatne na dłuższych trasach.

Wynajmujemy busa

Planując wynajem busa pod kątem wyjazdu za granicę warto upewnić się, czy firma, z którą zamierzamy współpracować, daje swoim klientom taką możliwość i czy na pewno posiada niezbędne uprawnienia do transportu międzynarodowego oraz licencję na wykonywanie międzynarodowych przewozów pasażerskich, tak jak oferująca przewóz osób w kraju i Europie wspomniana wyżej firma Inter-Bus Anna Paszta. Proponuje ona także wynajem busów wraz z kierowcą zarówno dla firm oraz grup zorganizowanych, jak również dla osób indywidualnych.

Naszą flotę tworzą nowoczesne, komfortowe i przede wszystkim bezpieczne pojazdy. W połączeniu z doskonale wyszkoloną kadrą fachowych i doświadczonych kierowców stanowi to gwarancję obsługi na najwyższym poziomie – mówi przedstawiciel firmy.

Usługi transportowe to pomysł na biznes, który przyciąga coraz większą liczbę chętnych chcących otworzyć swoją własną działalność. Dla wielu osób własna firma tego typu wydaje się atrakcyjną wizją na dostanie życie. Nie należy jednak zapominać o regulacjach i wymogach prawa z tym związanych, gdyż w przeciwnym razie czeka nas kara pieniężna przewidziana dla przedsiębiorcy w przypadku wykonywania przez niego przewozu bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz