Materiał Partnera

Przewóz ciała zmarłego – organizacja transportu z zagranicy i w kraju

Przewóz ciała zmarłego – organizacja transportu z zagranicy i w kraju

Śmierć bliskiej osoby to jedno z najcięższych doświadczeń w życiu człowieka. Dodatkowo wiąże się ono z potrzebą uregulowania wielu niezbędnych formalności. Niemniej jednak w wielu przypadkach śmierć następuje poza miejscem zamieszkania, co sprawia, że stajemy przed dodatkowym wyzwaniem, jakim jest transport ciała zmarłego, które należy przewieźć z odległych zakątków kraju, a niekiedy nawet z zagranicy. Jakich formalności musimy dopełnić w takim przypadku?

Transport w kraju

Transport zwłok to kwestia, którą zdecydowanie najlepiej powierzyć wykwalifikowanym zakładom pogrzebowym, takim jak Karawan Usługi pogrzebowe Dariusza Sowy, które świadczą kompleksowe usługi pogrzebowe, w tym również przewóz ciał. Wszelkie kwestie związane z transportem zwłok reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Pozwolenie na przewóz zwłok uzyskujemy po złożeniu wniosku, zawierającego między innymi dane wnioskodawcy i zmarłego, miejsce odbioru zwłok oraz miejsce, do którego zmarły ma być przetransportowany, a także rodzaj środka transportu, jaki będzie do tego wykorzystany. Niezbędny jest też dokument potwierdzający przyczynę zgonu lub taki, który wyklucza chorobę zakaźną jako przyczynę zgonu. Warto pamiętać, że na podstawie powyższego rozporządzenia, także pojazd, którym wykonywany jest przewóz zwłok, musi spełniać odpowiednie wymagania. Dotyczą one między innymi odpowiedniego oznakowania (ze wskazaniem na sposób przeznaczenia), a także wyposażenia (wydzielone miejsce na przechowywanie zwłok, odpowiednie zabezpieczenia przed przesuwaniem się trumny, itp.).

Przewóz zmarłego z zagranicy

Nieco bardziej skomplikowane procedury obowiązują w momencie, gdy czeka nas transport zmarłego z zagranicy. W takim przypadku pierwszym krokiem umożliwiającym sprowadzenie ciała bliskiej osoby jest złożenie wniosku do starosty lub prezydenta tego miasta, w którym ma odbyć się pochówek. Warto przy tym pamiętać, że prawo do organizacji transportu przysługuje krewnym zmarłego do czwartego stopnia pokrewieństwa. W ich imieniu wniosek może składać również uprawniona firma pogrzebowa. Dokument ten wymaga podania informacji, takich jak dane personalne i inne niezbędne dane o zmarłym. Istotne jest także posiadanie przetłumaczonego na język polski aktu zgonu oraz dokumentu stwierdzającego jego przyczynę. Samo zezwolenie od starostwa powinno być wydane w przeciągu 3 dni, po których mamy również 3 dni na załatwienie transportu. Kolejnym krokiem jest przekazanie decyzji do właściwego polskiego urzędu konsularnego, położonego w państwie, z którego zwłoki mają być sprowadzone. Na jej podstawie polski konsul wydaje zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów, za które pobierana jest odpowiednia opłata. Dodatkowo w konsulacie wykonuje się zabiegi takie jak balsamowanie ciała lub inne, związane z religią zmarłego obrządki, a następnie następuje opieczętowanie trumny ze zwłokami. Transport zmarłego najczęściej odbywa się odpowiednio przygotowanym i oznakowanym pojazdem w specjalnie wykonanej i przystosowanej trumnie. Przewóz ciała zza morza oznacza uiszczenie opłaty za prom lub samolot, przy czym w przypadku linii lotniczych warto zorientować się, które z nich wyrażają zgodę na transport trumny, gdyż w części z nich dozwolony jest jedynie transportowanie urn.

Przewóz osób zmarłych, a zwłaszcza z zagranicy, wiąże się z wieloma formalnościami i wymaga z jednej strony wiedzy o obowiązujących przepisach, a z drugiej dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym. Dlatego też w takim przypadku warto powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu zakładowi pogrzebowemu.

Opracowanie:
Jadowniki, Wincentego Witosa 229
Oceń artykuł (1)
1.0
Komentarze
Dodaj komentarz