Przewóz a transport. Jak uzyskać licencję na transport krajowy i międzynarodowy?

Przewóz a transport. Jak uzyskać licencję na transport krajowy i międzynarodowy?

Zastanawiasz się, czym różni się przewóz od transportu oraz kiedy wymagana jest licencja, a kiedy zaświadczenie? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości. Dowiedz się, jak uzyskać licencję na transport krajowy lub licencję na transport międzynarodowy. Sprawdź, kto może ubiegać się o przyznanie licencji i jakie wymagania musi koniecznie spełnić.

Przewóz a transport – czym się różnią?

Na wstępie warto zaznaczyć, że są istnieje istotna różnica między przewozami na potrzeby własne a transportem drogowym. Zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym transport własny (niezarobkowy przewóz drogowy) jest to każdy przejazd pojazdu odbywający się po drogach publicznych, którego celem jest nieodpłatny krajowy lub międzynarodowy przewóz drogowy osób lub rzeczy i jest wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo do jego podstawowej działalności gospodarczej. Nie ma tu znaczenia, czy przejazd odbywa się z pasażerami czy bez, czy ładunek jest przewożony czy nie, natomiast musi zostać spełnionych kilka warunków:

  • kierowcą pojazdu musi być przedsiębiorca bądź jego pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
  • przedsiębiorca ma prawo do dysponowania pojazdami samochodowymi
  • przewożone rzeczy muszą być własnością przedsiębiorcy (są przez niego kupione, wynajęte, wyprodukowane itd.) albo celem przejazdu jest przewóz rzeczy z lub do przedsiębiorstwa na własne potrzeby bądź celem jest przewóz pracowników oraz ich rodzin 
  • przejazd nie jest usługą turystyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Jeśli w przypadku kontroli drogowej okaże się, że żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, przejazd uznawany jest na transport drogowy. Wielu przewoźników drogowych popełnia błąd i korzysta z pomocy pracownika, który zatrudniony jest na umowę zlecenie, czyli umowę cywilnoprawną. W takim przypadku za transport bez licencji można zapłacić karę w wysokości 8 tysięcy złotych.

Kiedy wymagana jest licencja, a kiedy zaświadczenie?

Zaświadczenie wymagane jest w przypadku przewozów na potrzeby własne, gdy przedsiębiorca wykonuje je jako działalność pomocniczą i nie czerpie z tego zysku. Licencja niezbędna jest natomiast, gdy przedsiębiorca świadczy odpłatne usługi przewozu osób i ładunków. Trzeba jednak zaznaczyć, że przedsiębiorcy mający licencję na transport drogowy, nie muszą dodatkowo starać się o uzyskanie zaświadczenia. Wystarczy posiadanie licencji, która umożliwia zarówno zarobkowe, jak i niezarobkowe przejazdy. 

Kto może ubiegać się o licencję na transport?

By ubiegać się licencję na transport krajowy, trzeba spełnić kilka warunków. Przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, który potwierdzony jest egzaminem. Poza tym trzeba mieć określoną zdolność finansową, czyli dysponować kwotą w wysokości 9 tysięcy euro na zakup pierwszego pojazdu oraz 5 tysięcy na kolejne pojazdy, oraz cieszyć się dobrą reputacją i nie być karanym. Niezbędne jest również posiadanie przez przedsiębiorcę prawa do wykorzystywania pojazdów spełniających określone wymogi techniczne.

Jak uzyskać licencję na transport krajowy?

Licencję na transport krajowy wydaje Zarząd Dróg i Transportu. By uzyskać licencję, należy złożyć niezbędne dokumenty, takie jak:

  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem
  • Certyfikat Kompetencji Zawodowej (kopia dokumentu)
  • dokumenty poświadczające posiadanie zabezpieczenia finansowego

Poza tym należy przedstawić wykaz pojazdów i dostarczyć potwierdzenie opłaty związanej z wydaniem licencji oraz wypisów.  Warto pamiętać, że licencja wydana na okres od 2 do 15 lat kosztuje 700-800 zł; na okres od 15 do 30 lat – 800-900 zł, od 30 do 50 lat – 900-1000 zł.

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy?

Osoba, która ubiega się o licencję na transport międzynarodowy, musi spełnić kilka warunków:

  • Przez przynajmniej 3 lata wykonywać krajowy transport drogowy
  • Posiadać przynajmniej roczną praktykę w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego

Do uzyskania licencji niezbędne jest przedstawienie kopii Certyfikatu Kompetencji Zawodowych oraz oświadczenia osoby zarządzającej transportem, a także wniosku o posiadaniu własnej bazy eksploatacyjnej. Dokumenty należy przedstawić w Biurze do Spraw Transportu Międzynarodowego.

Licencja na międzynarodowy transport krajowy może być wydana na okres 5 bądź 10 lat. W pierwszym przypadku koszt uzyskania dokumentu to 4000 zł oraz 440 zł za wypis z licencji. W drugim trzeba liczyć się z kosztem 8000 zł oraz 880 zł za wypis z licencji.

Przeczytaj, jakie dokumenty przewozowe są wymagane do transportu międzynarodowego oraz jak zadbać o logistykę transportu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz