Artykuł sponsorowany

Przeglądy okresowe budynków: znaczenie i wymogi prawne - Kalemba Generalny Wykonawca

Przeglądy okresowe budynków: znaczenie i wymogi prawne - Kalemba Generalny Wykonawca

Przeglądy okresowe budynków to niezbędny element dbałości o stan techniczny oraz bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników nieruchomości. Właściciele i zarządcy budynków muszą pamiętać o przeprowadzaniu regularnych kontroli, aby uniknąć nieprzewidzianych awarii, kosztownych napraw oraz kłopotów związanych z wymogami prawnymi. Razem ze specjalistą z Kalemba Generalny Wykonawca przyjrzymy się znaczeniu przeglądów okresowych.

Znaczenie przeglądów okresowych budynków

Przeglądy okresowe budynków mają na celu ocenę stanu technicznego obiektów oraz sprawdzenie, czy spełniają one aktualne normy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki regularnym kontrolom można wykryć ewentualne usterki, uszkodzenia czy zagrożenia, a następnie podjąć odpowiednie działania naprawcze lub modernizacyjne. Przeglądy pozwalają również właścicielom i zarządcą nieruchomości uniknąć nieprzewidzianych awarii, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak pożary, zalania czy zawalenia konstrukcji budynków.

Wymogi prawne dotyczące przeglądów okresowych

W Polsce przepisy dotyczące przeglądów okresowych budynków regulowane są przez Prawo budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przeglądy okresowe muszą być przeprowadzane przez specjalistów, takich jak Kalemba Generalny Wykonawca, co najmniej raz na 5 lat dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz co najmniej raz na 3 lata dla pozostałych obiektów budowlanych. W przypadku niektórych obiektów, takich jak wieże, maszty, silosy czy zbiorniki, przeglądy mogą być wymagane nawet częściej.

Wykonawca przeglądów okresowych

Przeglądów okresowych budynków może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wiedzę techniczną. W praktyce oznacza to, że przegląd może być przeprowadzony przez inżyniera lub architekta posiadającego stosowne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wykonawca przeglądu powinien być niezależny i niepowiązany z właścicielem lub zarządcą nieruchomości ani z firmami realizującymi prace budowlane czy remontowe na danym obiekcie.

Dokumentacja przeglądu okresowego

Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego, wykonawca sporządza protokół, w którym opisuje stan techniczny budynku oraz ewentualne usterki i zagrożenia. Protokół powinien zawierać także zalecenia dotyczące działań naprawczych lub modernizacyjnych, które należy podjąć w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek przechowywać dokumentację z przeglądu przez okres co najmniej 10 lat.

Konsekwencje nieprzeprowadzenia przeglądów okresowych

Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia przeglądu okresowego może prowadzić do nałożenia na właściciela lub zarządcę nieruchomości kar administracyjnych, a nawet do wszczęcia postępowania karnego. Ponadto, brak regularnych kontroli może skutkować pogorszeniem stanu technicznego budynku oraz wystąpieniem niebezpiecznych sytuacji dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości.

Opracowanie:
Siepraw, Krakowska 160
tel. 609 327 440
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz