Materiał Partnera

Przegląd techniczny regałów magazynowych. Przepisy i regulacje

Przegląd techniczny regałów magazynowych. Przepisy i regulacje

Prace magazynowe należą do szczególnie wymagających. Wiele czynności i procedur jest niebezpiecznych, dlatego należy zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki i unikać ryzykownych sytuacji. Jednym ze sposobów kontrolowania stanu bezpieczeństwa w magazynie jest regularne dbanie o przeglądy techniczne. Przez kogo mogą być one przeprowadzane i jak wyglądają?

Po co przeprowadza się przeglądy?

Niewłaściwa eksploatacja regałów magazynowych wiąże się z licznymi konsekwencjami. Osoba odpowiedzialna musi więc zadbać o właściwe zamontowanie systemów przechowywania, a także ich zabezpieczenie.

Liczy się także właściwe użytkowanie, które powinno być poprzedzone instruktażem. Okresowe kontrole stanu technicznego regałów są więc niezbędne ze względu na bezpieczeństwo pracowników i składowanych towarów.

Kto przeprowadza przeglądy techniczne regałów magazynowych?

Zgodnie z przepisami (rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, a także Kodeks pracy), kontrola stanu technicznego systemów do składowania spoczywa na pracodawcy lub na właścicielu magazynu. Nie oznacza to jednak, że taka osoba musi przeprowadzać kontrolę techniczną samodzielnie. Może zlecić te czynności zewnętrznemu podmiotowi.

Jedyną w Polsce instytucją mająca akredytację państwową jest Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. Ta specjalistyczna organizacja wykonuje szereg działań w kontekście wieloaspektowego zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac magazynowych. Warto rozważyć obsługę zdalnego PRSESS-a, czyli specjalnej jednostki zajmującej się ograniczaniem ryzyka.

Częstotliwość przeprowadzanych kontroli

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: z jaką częstotliwością przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa regałów magazynowych? Odpowiedź nie jest jednak jednoznaczna. Wszystko zależy bowiem od charakterystyki danego obiektu magazynowego. Należy uwzględnić przede wszystkim rotację towaru i występujące zagrożenia.

Można zdecydować się na kontrolę codzienną, tygodniową i roczną.

  • Kontrola codzienna: to innymi słowy wizualna kontrola konstrukcji składującej. Zazwyczaj przeprowadzają ją pracownicy magazynu, których zadaniem jest wychwycenie ewentualnych wgnieceń, niestabilności, odkształceń i innych odbiegających od normy znaków.
  • Kontrola tygodniowa: takie kontrole zazwyczaj przeprowadzane są przez kierowników magazynów oraz przez inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i efektywność codziennej pracy na magazynie. Czynności tygodniowe polegają na ocenie stabilności i sprawności regałów oraz na wdrażaniu ewentualnych działań naprawczych (wraz
  • z podejmowaniem decyzji odnośnie do usuwania nieprawidłowości w późniejszym czasie).
  • Kontrola roczna: tego rodzaju procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany zespół. Jak tłumaczy ekspert z firmy Orson S.C.: „Specjaliści są
    w stanie w sposób kompletny dokonać oceny stanu technicznego regałów, a także instalacji i zabezpieczeń instalacji. Warto powierzyć te działania profesjonalistom, który w sposób kompleksowy eliminują ryzyko, kierując się normami dotyczącymi składowania towarów magazynowych”.
  • w stanie w sposób kompletny dokonać oceny stanu technicznego regałów, a także instalacji i zabezpieczeń instalacji. Warto powierzyć te działania profesjonalistom, który w sposób kompleksowy eliminują ryzyko, kierując się normami dotyczącymi składowania towarów magazynowych”.

Metody przeprowadzania przeglądów mogą być ujęte w instrukcji magazynowania lub odrębnej procedurze. Wspomniana wyżej częstotliwość kontroli jest orientacyjna.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz