Materiał Partnera

Przedszkole prywatne czy publiczne?

Przedszkole prywatne czy publiczne?

Wybór odpowiedniego przedszkola dla naszego dziecka to bardzo ważny etap w życiu każdego rodzica. Podejmując się tego wyzwania stajemy już przed pierwszym dylematem związanym z decyzją wyboru placówki prywatnej lub publicznej? Czy istnieje między nimi istotna różnica, która może zaważyć na dalszym rozwoju naszego dziecka?

Wielu rodziców staje przed dylematem jaki rodzaj przedszkola będzie najlepszy dla ich dziecka. Zdecydować się na prywatną opiekę czy tez posłać pociechę do placówki państwowej? Na czym polega różnica między nimi? Decydując się na opiekę prywatną warto zainteresować się ofertą Niepublicznego Przedszkola Urwis, znajdującego się w Pułtusku.

Poważny dylemat

Podstawowa różnica między placówkami publicznymi i prywatnymi wynika z faktu nadzoru ze strony instytucji państwowych. W przypadku przedszkoli publicznych organem nadzorującym oraz finansującym jest samorząd lub gmina. W przypadku placówek prywatnych może to być osoba prywatna, stowarzyszenie religijne lub fundacja. W przedszkolach publicznych 5 godzin zajęć przeznacza się na realizowanie podstawy programowej, która jest finansowana przez miasto. W przypadku prywatnych przedszkoli takiego limitu nie ma, a podstawa programowa, często rozszerzona, jest realizowana w dowolnym wymiarze czasu.

Większy komfort dla dzieci i rodziców

Przedszkola prywatne mimo, że wymagają większego nakładu finansowego ze strony rodziców, dają jednak większe poczucie komfortu. Wynika ono z jak już wspomniano szerszej oferty edukacyjnej i warsztatowej, a także często dłuższego czasu funkcjonowania w ciągu dnia, co jest szczególnie doceniane przez rodziców, których charakter pracy nie pozwala na odbieranie dzieci we wczesnych godzinach obiadowych. Ponadto dzieci organizowane są w mniejsze grupy, co pozwala na indywidualne podejście do każdego z nich. Prywatny charakter placówki wymusza również na dyrektorach takich ośrodków lepsza selekcję kadry. To ona bowiem stanowi bezpośrednią wizytówkę przedszkola i element zachęcający do powierzenia dziecka temu konkretnemu przedszkolu. Przedszkole Urwis oferuje w tym względzie doświadczoną i odznaczającą się wysokimi umiejętnościami pedagogicznymi kadrę przedszkolną, która w najlepszy możliwy sposób zadba o najmłodszych.

Opracowanie:
Pułtusk, 3 Maja 4d
tel. 601 095 095
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz