Materiał Partnera

Przedszkole bez kar i nagród – metoda NVC i Pozytywnej Dyscypliny

Przedszkole bez kar i nagród – metoda NVC i Pozytywnej Dyscypliny

Wielu rodziców zadaje sobie i ekspertom pytanie, czy można wychować dziecko bez wdrażania systemu nagród oraz kar. Najczęściej wynieśli oni takie zachowania ze swoich domów, w których rodzic pełnił funkcję głowy rodziny i najważniejszego członka. Dzisiaj metody NVC i Pozytywnej Dyscypliny pomagają dorosłym wprowadzić działania, które spowodują zacieśnienie relacji z dzieckiem, a przy tym jego prawidłowy rozwój, bez większych problemów. Ważne jest jednak wdrażanie takich metodologii już we wczesnym dzieciństwie. To dlatego metody te wykorzystywane są m.in. przez przedszkole Baby-City!

Metoda NVC – Porozumienie bez Przemocy

Przedszkole Baby-City to bardzo nowoczesna placówka, która wdrożyła w swoje struktury, innowacyjne programy rozwoju dzieci. Jednym z nich jest metoda NVC, która w Polsce znana jest, jako Porozumienie bez Przemocy. Opiera się ona głównie o budowanie prawidłowej komunikacji z dzieckiem, w której najważniejsze są: prosty i czytelny przekaz, nawiązywanie kontaktu w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie, a także spokój wewnętrzny i nauka umiejętności słuchania drugiego człowieka. Metoda ta składa się zaś na cztery kroki, którymi są etap obserwacji, etap uczuć, etap potrzeb oraz etap prośby. Takie podejście do komunikowania z dziećmi powoduje, że wyróżniają się one wysokimi kompetencjami społecznymi, empatią, akceptacją różnorodności, a także umiejętnością rozwiązywania konfliktów. Przekłada się to również na ich wyniki w nauce, na ich wewnętrzny spokój i humor i przede wszystkim na relację z rówieśnikami, a także dorosłymi. Dzieci w przedszkolu Baby-City, uczone są również tego, jak unikać wielu zagrożeń, co dzisiaj powinno być jednym z ważniejszych elementów wychowania naszych pociech!Metoda Pozytywnej Dyscypliny

Metoda Pozytywnej Dyscypliny zawiera w zasadzie wszystkie elementy składowe Porozumienia Bez Przemocy, ucząc dzieci komunikacji, szacunku i miłości do drugiego człowieka. Najlepsze przedszkola, takie jak Baby-City, dbają również o wypełnianie pozostałych części składowych, tajże techniki wychowawczej. Koncepcja metody Pozytywnej Dyscypliny, mówi o tym, że należy poznawać przekonania dzieci, które stoją za ich zachowaniem, co umożliwia wytłumaczenie im błędnych działań. To pozwala między innymi na wprowadzenia nie systemu nagród i kar, a nawet pochwał, ale sugestywnego zachęcania, które znacznie lepiej buduje poczucie wartości dziecka. Pomaga to naszym pociechom odnaleźć się w społeczeństwie, rodzinie, a także w tworzeniu własnej indywidualnej osoby, bez kopiowania zachowań innych osób – chyba, że są one podawane, jako wzorce. Przedszkola wykorzystujące Metodę Pozytywnej Dyscypliny, stawiają zatem przed sobą zadanie, w którym do problemu podchodzi się razem z dzieckiem w „twardy” sposób, ale do samego przedszkolaka w sposób „miękki”. Dzięki temu znacznie lepiej rozwija się inteligencja emocjonalna młodych ludzi!

Opracowanie:
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz