Materiał Partnera

Przebieg pracy geodety

Przebieg pracy geodety

Przygotowanie się do budowy domu wymaga załatwienia wielu formalności - aby ich dopełnić, konieczny jest kontakt z geodetą. Oględziny terenu i usługi geodezyjne odbywają się na podstawie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz kopii mapy zasadniczej lub w oparciu o warunki zabudowy. Ta druga możliwość dotyczy domów, które mają być wybudowane na terenie nieobjętym MPZP.

Stworzenie szczegółowej mapy projektowej

Przedmiotem pracy geodety jest przede wszystkim ocena mapy pod względem jej podobieństwa z faktycznym stanem terenu. Dodaje on elementy, których brakuje na mapie pobranej ze starostwa lub urzędu gminy. Efektem jego działań jest mapa do celów projektowych w skali 1:500, która ukazuje dokładne ukształtowanie i budowę terenu, określa jego granice i zawiera obrysy wszystkich występujących na danej działce obiektów, oraz tych, których wykonanie jest na etapie planowania - tłumaczy geodeta Dariusz Suwała

Wytyczanie granic budynku

Tyczenie budynku jest określeniem granicznych krawędzi budynku. Bardzo często jest ich cztery, przypadających na każdy narożnik domu. Jednak w zależności od wielkości projektu tyczek może być więcej. W tych miejscach zostają umieszczone betonowe lub drewniane “tyczki”, które fizycznie wyznaczają granice oraz pozwalają określić także najważniejsze osie podziału inwestycji.

Określenie punktu zerowego

Zakres działalności geodetów jest szeroki, przez co proponowana oferta umożliwia zachowanie niezbędnych przy budowie procedur. Często w skład usług geodezyjnych wchodzi również ustalenie umiejscowienia wewnętrznych ścian budynku oraz określenie punktu zerowego, będącego miejscem, w którym musi zostać osadzona posadzka. Innym sposobem wytyczania budynku są ławy drutowe, czyli rozpięte na drewnianych palikach druty określające granice oraz osie budynku.

Inwentaryzacja sieci uzbrojenia

Geodeta dokonuje także inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, czyli dokładnego opisu naziemnych i podziemnych sieci budowlanych. Wśród nich wymienia się gazowe, ciepłownicze, hydrauliczne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Pozwala ona określić możliwość podłączenia do instalacji lub doprowadzenia jej do realizowanej inwestycji i szansę na zasilenie jej w energię czy wodę pitną.


Opracowanie:
Sulejówek, Idzikowskiego 9 lok. 157
tel. 603 075 666
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz