Materiał Partnera

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych źródłem informacji dla kadry zarządzającej

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych źródłem informacji dla kadry zarządzającej

Zarządzanie firmą nie należy do zadań prostych – szereg obowiązków wymusza na kadrze odpowiednie działania. Warto w tym wypadku korzystać z pełnych ksiąg rachunkowych prowadzonych przez profesjonalnych księgowych. Stanowią one nieocenione źródło informacji dla kadry zarządzającej i pozwalają jej lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czym konkretnie są pełne księgi rachunkowe i kiedy się je prowadzi?

Obowiązek przedsiębiorcy

Każda osoba prowadząca własną działalność musi w odpowiedni sposób rozliczać się z urzędem skarbowym. Może to robić za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ale też poprzez prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. Drugi sposób rozliczania obowiązkowy jest dla spółek handlowych, ale też dla osób fizycznych, prowadzonych przez nie spółek cywilnych, spółek jawnych lub spółek partnerskich, jeśli za poprzedni rok obrotowy wykazały one przychody netto o równowartości co najmniej 2 milionów euro w walucie polskiej. Oprócz tego prowadzeniem ksiąg rachunkowych muszą też zająć się gminy, powiaty, województwa i ich związki, jednostki budżetowe czy m.in. oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – tu zastosowanie mają przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. W każdym z tych przypadków warto zlecić prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych profesjonalistom. Może się tym zająć biuro rachunkowe Audit-Sycom sp. z o.o., które posiada wykwalifikowany zespół doświadczonych księgowych wykonujących tego typu rozliczenia. Stanowią one istotne źródło informacji dla kadry zarządzającej – jakich konkretnie?

Lepsze zarządzanie

Jednym z najważniejszych punktów dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie jest sytuacja finansowa firmy. To właśnie od niej zależy funkcjonowanie spółki i możliwość podejmowania konkretnych decyzji odnośnie działań na rynku. Prowadzone przez renomowane biuro pełne księgi rachunkowe są wykonywane w pełni profesjonalnie, co stanowi sporą pomoc dla kadry zarządzającej. Może ona na podstawie przygotowanych przez księgowych sprawozdań ocenić finanse firmy i przez to zadbać o odpowiednie rozdysponowanie nimi tak, by nie doprowadzić do sytuacji kryzysowej. W razie pojawienia się problemów również pomocne jest biuro rachunkowe prowadzące księgi – dzięki wiedzy i doświadczeniu zaproponuje kadrze zarządzającej optymalne rozwiązania, które pomogą w uzyskaniu finansowej stabilizacji. Z prowadzonych przez profesjonalistów pełnych ksiąg rachunkowych kadra zarządzająca uzyskuje wysokiej jakości informacje finansowe terminowo, co dodatkowo pomaga w lepszych prowadzeniu przedsiębiorstwa. Warto też zwrócić uwagę na możliwość zarządzania majątkiem trwałym poprzez specjalistyczne oprogramowanie księgowe, którym dysponują dobre biura rachunkowe. Księgowi z biura rachunkowego Audit-Sycom Sp. z o.o. pomagają też swoim klientom na podstawie ogólnodostępnych sprawozdań finansowych w KRS w ocenie kondycji finansowej ich kontrahentów w zakresie:

  • zyskowności prowadzonej działalności z podziałem na zysk z działalności operacyjnej i zysk ogółem,
  • zdolności regulowania zobowiązań,
  • zadłużenia kontrahenta w bankach oraz u jego dostawców,
  • finansowania działalności przez kontrahenta,
  • zabezpieczenia  w posiadanym majątku,
  • zadłużenia z tytułu podatku i ZUS.

W wyniku tak przeprowadzonej oceny zawieranie umów czy kontraktów będzie dla klienta bezpieczniejsze. Księgowość to nie tylko historia, czyli dokumentowanie zaszłych zdarzeń gospodarczych, ale także ogromnie źródło wiedzy pomocnej przy podejmowaniu nowych decyzji biznesowych. Księgowi z biura rachunkowego Audit-Sycom Sp. z o.o. tworzą prognozy finansowe dla nowo podjętych inwestycji w celu uzyskania kredytu lub innego źródła finansowania. Nowoczesny księgowy nie jest tylko dokumentalistą zdarzeń gospodarczych i osobą naliczającą podatki czy obciążenia ZUS, ale pomaga także kształtować przyszłość finansową firm. Specjalista nie poświęca wiele czasu na wprowadzanie dokumentów do systemów finansowo-księgowych – korzysta z technik komputerowych pozwalających na odczytywanie zeskanowanych dokumentów i interpretowanie ich w aspekcie finansowo-księgowym przez specjalistyczne oprogramowanie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz