Materiał Partnera

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest charakterystyczne dla księgowości pełnej, którą obligatoryjnie objęte są różnego rodzaju spółki ujęte w przepisach prawa. Inne podmioty – najczęściej mniejsze firmy – mają prawo do korzystania z metod uproszczonych. Jest nią ryczałt ewidencjonowany/karty podatkowe lub księgi przychodów i rozchodów. Warto przy tym nadmienić, że to księgi rachunkowe wymagają posiadania wysokich kwalifikacji księgowych, finansowych i podatkowych.

Opłacalna współpraca z biurem rachunkowym

Coraz więcej przedsiębiorców w Polsce korzysta z profesjonalnych i kompleksowych usług outsourcingowych biur rachunkowych. To one bowiem zatrudniają odpowiednią kadrę specjalistów, która jest w stanie sprawnie prowadzić zarówno księgowość pełną, jak i uproszczoną, a także ewidencję przychodów, czy sprawy kadrowo-płacowe. Przykładowym podmiotem, które właśnie oferuje tak szeroki zakres usług, jest Biuro rachunkowe Fenix, które działa w Siewierzu. To właśnie w tym kilkutysięcznym miasteczku działa wiele podmiotów gospodarczych o statusie małych i średnich przedsiębiorstw, co uprawnia je do wykorzystywania, jako metody ewidencjonowania podatków ksiąg przychodów i rozchodów. Warto jednak wiedzieć, że na obrzeżach tego typu miejscowości działają również duże zakłady przemysłowe, których struktura organizacyjna oparta jest o spółki. To między innymi one są obligatoryjnie zobowiązane do prowadzenia księgowości pełnej, co często wybierają również dobrowolnie podmioty, które nie muszą tego robić. Wykorzystują jednak one narzędzia ksiąg handlowych, dzienników, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykazy składników aktywów i pasywów (inwentarz), a także sprawozdania roczne, po to, aby lepiej zarządzań swoją organizacją oraz doskonale znać jej każdy ruch gospodarczy.

Zakres prowadzenie księgowości pełnej

Na księgowość pełną składa się wiele obowiązków, które stoją przed kadrą danej firmy. Wiele z nich dostrzega jednak optymalizację kosztów we współpracy z biurami rachunkowymi i to im powierza kompleksowe zadania związane z prowadzeniem ksiąg handlowych. Mowa o takich czynnościach, jak m.in.: przygotowywanie polityki rachunkowości firmy, przygotowywanie zakładowego planu kont, ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych, monitoring obiegu dokumentów i ich kontrola, prowadzenie ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych, a także tych do celów podatku VAT, przegotowywanie deklaracji podatkowych, a także sprawozdań finansowych – tu najważniejsze jest to roczne, które przygotowuje się po zakończonym roku obrotowym.

Opracowanie:
Siewierz, Oleśnickiego 19
tel. 32 678 16 90
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz