Materiał Partnera

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, musimy pamiętać o prowadzeniu wielu dokumentów. Jednym z nich jest ewidencja środków trwałych. Każdy przedsiębiorca prowadzący księgę przychodów i rozchodów, a także wykorzystuje środki trwałe, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Wówczas, gdy nie posiadamy odpowiedniej wiedzy dotyczącej jej prowadzenia, możemy skorzystać z usług biura rachunkowego.

Z czego składa się ewidencja środków trwałych?

Osoby, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych, mogą samodzielnie uzupełniać ten dokument, jak również mogą liczyć na pomoc pracowników biura rachunkowego. Ta druga opcja wydaje się być korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ nie każdy przedsiębiorca wie, jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja środków trwałych, a także może brakować czasu na jej prowadzenie. Księgowa np. z firmy Aleksandra Biuro rachunkowe z Sosnowca, która zajmuje się takimi rzeczami na co dzień, sporządzi dokładniej ewidencję środków trwałych, w związku z czym przedsiębiorca będzie miał pewność, że zostanie ona wykonana w pełni poprawnie.

Nie ma wzoru, który by określał, jak ma wyglądać ewidencja środków trwałych. Dokument ten może być sporządzony nawet odręcznie, jednakże powinien składać się z takich informacji jak:

 • liczba porządkowa,
 • data nabycia,
 • data przyjęcia do używania,
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
 • określenie środka trwałego,
 • znak Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • wartość początkowa,
 • stawka amortyzacyjna,
 • kwota odpisu amortyzacyjnego,
 • aktualna wartość początkowa,
 • aktualna kwota odpisów amortyzacyjnych,
 • wartość ulepszenia zwiększająca wartość początkową,
 • data i przyczyna likwidacji lub data zbycia.

Zapisywanie i poprawianie treści w ewidencji środków trwałych

Zapisy, które dotyczą środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych, powinny być umieszczone w ewidencji najpóźniej w miesiącu, w którym zaczęto ich użytkowanie. Data nabycia i data przyjęcia do używania środka trwałego nie muszą być takie same. Data nabycia środka trwałego to zazwyczaj data znajdująca się na fakturze, rachunku itp. Natomiast ze względu na różne czynniki, data przyjęcia do używania może być inna. Taką przyczyną może być np. niesprawność i konieczność naprawy składniku majątku. Taka sytuacja powoduje różnice w datach. Data przyjęcia do używania środka trwałego jest decydująca o tym, kiedy rozpocznie się amortyzacja.

W ewidencji środków trwałych można dokonać poprawek. Ze względu na to, że nie ma określonych przepisów co do zapisywania korekt w tym dokumencie, przyjmuje się, że należy je umieszczać w taki sposób, aby dotychczasowe treści były skreślone, a nowe wpisane obok. Podczas nanoszenia poprawek należy zwrócić uwagę, aby przekreślone treści były możliwe do odczytania, a nowo umieszczone treści były podpisane i zawierały datę, kiedy zostały wpisane.

Opracowanie:
Sosnowiec, Wileńska 27
tel. 32 290 90 40
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz