Materiał Partnera

Projektowanie instalacji gazowej

Projektowanie instalacji gazowej

Gazownictwo w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięte, a w branży działa wiele wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się projektowaniem, montażem oraz serwisem instalacji gazowych. Najlepsze firmy oferują między innymi prace związane z instalacją odpowiednich urządzeń gazowych w domach – centralnego ogrzewania (tradycyjnego czy nadmuchowego), w punktach gastronomicznych (np. w kuchniach żywienia zbiorowego) czy w ośrodkach przemysłowych wykorzystujących gaz ziemny i płynny do swoich procesów przemysłowych.

Jakie elementy są ważne w projektowaniu instalacji gazowej?

Przed przystąpieniem do działań projektowania instalacji gazowej wykonawcy – jednym z najlepszych w Polsce jest firma FHU Krzysztof Pytelewski – są zobowiązani do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej i audytu. To one razem z mapami architektoniczno-budowlanymi (rzuty kondygnacji), mapami do celów projektowych (skala 1:500), dokumentacją dotyczącą istniejącej infrastruktury technicznej, opinią kominiarską, a także dokumentacją przedstawiającą sytuację prawną danego terenu oraz obiektu, stanowią podstawy projektowe. Sam projekt np. wewnętrznej instalacji gazowej jest zawsze zdefiniowany przez cel jej eksploatowania. Najbardziej złożone są sieci i urządzenia dla ośrodków przemysłowych, które wykorzystują gaz do realizacji czynności produkcyjnych. Projekty domowe są znacznie mniej złożone. Dla takich systemów jak centralne ogrzewanie powinny obejmować między innymi: opis stanu istniejącego instalacji, opis przyborów gazowych, sposób odprowadzania spalin i wentylację, opis punktów redukcyjno-pomiarowych (gazomierzy i reduktorów), opis armatury zaporowej, opis przewodów gazowych, opis kształtek w punkcie redukcyjno-pomiarowym, opis połączenia armatury, sposoby uszczelniania w połączeniach rozłącznych, a także opis etapów prac takich jak m.in. próba szczelności instalacji gazowych.

Warunki techniczne do przyłączenia sieci gazowej

Według przepisów prawa istnieje wiele warunków technicznych, które należy spełnić, aby móc przeprowadzić przyłączenie sieci gazowej. Należą do nich: określenie przewidywanego poboru gazu i jego rodzaju (według normy PN-C-04750:2011 – np. gaz ziemny wysokometanowy), cel wykorzystania paliwa gazowego (socjalno-grzewczy, produkcyjny itd.), rodzaj i liczbę planowanych urządzeń do podłączenia do instalacji, ciśnienie uzyskiwanego paliwa gazowego, określenie liczby przyłączy oraz miejsca włączenia do czynnej sieci gazowej, określenie typów gazomierzy i reduktorów, a także określenie warunków zaprojektowania i wykonawstwa całej instalacji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz