Materiał Partnera

Profil Kandydata na Kierowcę – prawo jazdy

Profil Kandydata na Kierowcę – prawo jazdy

Każdy kierowca, który chce uzyskać prawo jazdy różnych kategorii (AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C, C+E, D) musi obligatoryjnie uzyskać tak zwany Profil Kandydata na Kierowcę. Jest to również obowiązkowe dla osób, które posiadają uprawnienia do jednej kategorii, a starają się o uzyskanie kolejnej. Warto pamiętać, że wybierając dobrą szkołę jazdy, można uzyskać niezbędną pomoc przy wypełnianiu wszystkich formalności urzędowych.

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to dokument w formie elektronicznej, bez którego dana osoba nie może rozpocząć kursu prawa jazdy w wybranym przez siebie ośrodku szkoleniowym. Profil ten jest generowany przez system odpowiedniego wydziału komunikacji starostwa powiatowego, a zawiera wszystkie niezbędne dane personalne kandydata na kierowcę. Warto wiedzieć, że założenia PKK dokonuje się osobiście w danym urzędzie, składając odpowiedni wniosek wraz z załącznikami – jeśli wybrałeś już daną szkołę nauki jazdy, pomoże ona Ci zebrać niezbędną dokumentację. Najlepsze ośrodki współpracują bowiem m.in. z lekarzami, którzy wykonują badania lekarskie dla kierowców. Jeśli jesteś zainteresowany kursem prawa jazdy różnych kategorii – a zwłaszcza kat. B – zgłoś się do Ośrodka Szkolenia Kierowców Karola Gruszczyka. To tam uzyskasz m.in. bardzo skuteczne dla nauki teorii narzędzia komputerowe (programy komputerowe z zadaniami, wykładami i filmikami przedstawiającymi różne sytuacje drogowe).

Dokumenty niezbędne do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę

Zanim rozpoczniesz minimum trzydziestogodzinną naukę teorii i trzydziestogodzinną naukę praktyczną jazdy w dobrym ośrodku szkolenia kierowców, musisz złożyć w urzędzie odpowiednie dokumenty. Są nimi: wniosek o ubieganie się o prawo jazdy, okazanie dowodu tożsamości, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, wyraźna fotografia w wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (według norm przepisowych, w pracowni fotograficznej poproś o zdjęcie do prawa jazdy), pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ubiegania się o prawo jazdy przed ukończeniem 18 roku życia (jest to możliwe dla kategorii AM, A1, B1 oraz T). W przypadku osób, które muszą założyć PKK w celu uzyskania uprawnienia do prowadzenia pojazdów innej kategorii, niż tej, którą już posiadają, należy złożyć dodatkowo: kserokopię posiadanego prawa jazdy oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jest to jednak wymagane tylko przy kategoriach: C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E oraz D+E. Dopiero po uzyskaniu PKK można rozpocząć kurs właściwy, teoretyczny i praktyczny, który kończy się w szkole nauki jazdy egzaminami wewnętrznymi. Ich pomyślne przejście pozwoli na przystąpienia do procesu egzaminacyjnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz