Materiał Partnera

Profesjonalny serwis urządzeń automatyki przemysłowej

Profesjonalny serwis urządzeń automatyki przemysłowej

Automatyka przemysłowa to współcześnie bardzo szeroka dziedzina. Niemal każda branża korzysta z jej osiągnięć. Urządzenia automatyki przemysłowej możemy spotkać wszędzie tam, gdzie występują procesy technologiczne – związane z produkcją, kontrolą, pomiarem czy łącznością. Dążąc do maksymalnej eliminacji roli człowieka w trakcie tego typu procesów nie możemy jednak zapomnieć o tym, że urządzenia automatyki przemysłowej także należy serwisować.

Co składa się na sprawnie działający system automatyzacji?

Projektowane obecnie procesy technologiczne najczęściej opierają się o automatyzację przemysłową. Najsprawniej aplikuje się ją w nowych obiektach – na przykład halach produkcyjnych. Mamy wówczas pełną kontrolę nad implementacją poszczególnych elementów systemu automatyzującego procesy technologiczne. Możemy użyć dopasowanego doń oprogramowania, sterowników, czujników czy wreszcie maszyn, które z powodzeniem mogą zastąpić człowieka. Warunkiem sprawnego funkcjonowania całego systemu jest bezawaryjność wszystkich jego elementów, niezależnie od tego, jak istotne mogą się nam wydawać. Dlatego właśnie do serwisowania systemów automatyzacji przemysłowej należy podchodzić w sposób kompleksowy, okresowo sprawdzając działanie wszystkich jego części oraz dokonując regularnej wymiany wyeksploatowanych komponentów. Podczas masowej produkcji części maszyn i urządzeń ulegają naturalnemu zużyciu i z czasem podlegać będą wymianie. Rolą serwisanta jest pozyskanie wiedzy na temat zalecanego przez producenta czasu dokonania takiej wymiany. Nie bez znaczenia są także okresowe przeglądy oraz działania konserwacyjne utrzymujące sprzęt w maksymalnej sprawności. Serwisowaniem urządzeń automatyki przemysłowej zajmuje się między innymi firma Mikroms. Zajmuje się głównie maszynami orz urządzeniami do obróbki metalu, urządzeniami spawającymi i urządzeniami automatyki używanymi w przemyśle drzewnym.

Znaczenie serwisu w automatyce przemysłowej

Automatyka przemysłowa znacząco przyspiesza procesy technologiczne, w której zostanie zastosowana. Dzieje się tak jednak wyłącznie wtedy, gdy wszystkie składające się na dany system maszyny i urządzenia działają sprawnie. Nawet najmniejsza awaria może unieruchomić tego typu system i narazić przedsiębiorstwo na ogromne straty. Regularny serwis urządzeń automatyki przemysłowej pozwala na zniwelowanie tego poważnego ryzyka. Zestawienie kosztów również mówi samo za siebie – lepiej rozpocząć współpracę z profesjonalną firmą serwisową, niż płacić za kosztowne naprawy. Nie bez znaczenia są także straty wynikające z zatrzymania danego procesu technologicznego. W przypadku hali produkcyjnych każda godzina, w której dana linia nie pracuje, oznacza dla firmy znaczne straty związane z niemożnością wykonania zlecenia na czas.

Opracowanie:
Roczyny, Bielska 131
tel. 72 839 16 98
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz