Materiał Partnera

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Olbrzymia liczba firmowych parków biznesowych, czy też wspólnot mieszkaniowych powoduje, że na rynku pojawiły się tak zwane outsourcingowe usługi zarządzania nieruchomościami. Świadczone są one przez szeroko wykwalifikowanych specjalistów, których celem jest dbanie o odpowiednie prowadzenie budynku, a także jego rozwój. Poznaj, na czym polega ten rodzaj obsługi klientów instytucjonalnych.

Profesjonalni zarządcy nieruchomościami

Profesjonalne firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami są bardzo potrzebne na rynku Polski. Ma to związek z powstającymi w błyskawicznym tempie parkami biznesowymi składającymi się z wielu zintegrowanych budynków, a także z nowymi osiedlami mieszkaniowymi, które zakładają tak zwane wspólnoty mieszkaniowe. To właśnie tego typu klienci zgłaszają się do takich firma jak Expert Niercuchomości w celu wykonywania działań z zakresu: technicznego utrzymywania nieruchomości, obsługi wspólnot mieszkaniowych i ich członków bądź właścicieli kompleksów firmowych/komercyjnych, gospodarowania ekonomiczno-finansowego budynkami, czy też zapewniania doradztwa rozwojowego nieruchomości. Według danych statystycznych wspólnoty mieszkaniowe – i nie tylko – które skorzystały ze stałej obsługi zarządców nieruchomościowych, mogły dzięki temu generować znaczne oszczędności, a także wdrażać szczegółowe plany modernizacji swoich obiektów – np. wykonywanie termoizolacji elewacji, budowa nowej kotłowni, czy też placów zabaw i boisk.

Stała obsługa wspólnoty mieszkaniowej

Na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej warto zobrazować kompetencje firm, zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Do ważnych obowiązków, należą zatem między innymi nadzorowanie opłat podatków, przygotowywanie zebrań wspólnoty, prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów, przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, dokonywanie rozliczeń, kontrolowanie stanu techniczne budynku, w tym poziomu czystości całego przynależącego obszaru, dbanie o usuwanie występujących awarii instalacji itp., czy też zapewnianie stałych – korzystnych finansowo – dostaw energetycznych. Zakres obsługi danej nieruchomości jest zatem bardzo szeroki, a do jego pełnych obowiązków, zalicza się bardzo wiele czynników, które zawsze ustalane są z klientem instytucjonalnym indywidualnie.

Rozwój nieruchomości

Bardzo ważnym działaniem zarządców nieruchomości jest również doradztwo przy różnego rodzaju procesach mających daną wspólnotę mieszkaniową/obiekty firmy rozwijać. Mowa o wykonywanych remontach, czy modernizacjach, a także o strategiach oszczędnościowych. Tu bardzo ważne są kompetencje zarządców, którzy będą potrafili renegocjować umowy np. dotyczące przesyłu mediów. Zadania optymalizacji kosztów są zatem na stałe wpisane w działalność zarządców nieruchomości i są ich jednym z najważniejszych punktów.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz