Materiał Partnera

Procesy recyklingowe surowców wtórnych

Procesy recyklingowe surowców wtórnych

Surowce wtórne skupywane przez profesjonalne firmy z branży recyklingowej mają olbrzymie znaczenie dla ekonomii każdego kraju. Odzyskiwane materiały są bowiem użyteczne dzięki swoim wysokim właściwościom eksploatacyjnym. Na rynku recyklingowym odbywa się odzysk odpadów z tworzyw sztucznych, stłuczki szklanej, makulatury, a także metali: żelaznych i nieżelaznych.

Trzy rodzaje odzysku odpadów

Odzysk odpadów realizowany jest w krajach o wysokim poziomie gospodarczym, które wdrożyły proekologiczną politykę mającą na celu m.in. oszczędzanie zasobów. Pierwszym rodzajem odzysku odpadów jest ich ponowne wykorzystanie. Najczęściej wyroby typu tworzywa sztuczne, butelki szklane czy inne opakowania wielokrotnego użytku są w odpowiednich procesach oczyszczane i dezynfekowane, a następnie przygotowane do powtórnego wdrożenia na rynek. Drugi rodzaj odzysku odpadów przewiduje ich przekształcenie. Materiały są skupywane przez firmy z branży surowców wtórnych, a następnie w odpowiedni sposób przetwarzane tak, aby ich forma umożliwiała przeznaczenie ich do produkcji nowych wyrobów. Ostatnim rodzajem odzysku odpadów jest tak zwane odzyskiwanie. Polega ono na poddaniu odpadów obróbce wstępnej, a następnie obróbce właściwej, dzięki czemu uzyskuje się ten sam materiał, lecz może mieć on zarówno zmienioną formę, jak i swoje pierwotne przeznaczenie. Oczywiście pierwszą fazą recyklingu jest pozyskanie do niego materiałów, co z punktu widzenia branży jest bardzo złożonym i wielokanałowym procesem logistycznym. Pozyskiwanie cennych odpadów zaliczanych do surowców wtórnych dokonywane jest najczęściej poprzez skupowanie ich od ludności, ośrodków przemysłowych, organizacji społecznych czy poprzez selekcjonowanie produktów komunalnych. Olbrzymie znaczenie gospodarcze dla rynku odpadów wtórnych mają takie podmioty jak firma Waks – zajmuje się ona skupem, przerobem i sprzedażą m.in. złomu, stali, żeliwa czy metali kolorowych.

Uzdatnianie surowców wtórnych

Firmy z branży surowców wtórnych, które skupują takie towary jak chłodnice, puszki aluminiowe czy akumulatory, muszą w odpowiedni sposób przygotować dane wyroby do ponownego wykorzystania. Uzdatnianie odpadów polega na ich segregowaniu, czyszczeniu, rozdrabnianiu czy granulowaniu – zarówno w trakcie obróbki ręcznej, jak i mechanicznej. Wykorzystuje się do tego złożone procesy chemiczne, termiczne, biochemiczne oraz mechaniczne. Oczywiście dobór odpowiednich procesów zależy od gatunku i klasy surowców wtórnych, a także ich przeznaczenia oraz właściwości. Na tym polu wyróżniają się metale kolorowe, które nawet po poddaniu ich procesowi recyklingu zachowują pełnię swoich własności użytkowych.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz