Materiał Partnera

Proces spedycyjny

Proces spedycyjny

Firmy transportowe za każdym razem, gdy realizują zlecenie, muszą mieć dokładnie opracowany plan spedycyjny, czyli konkretnie określony środek transportu, plan zabezpieczenia towaru oraz obmyśloną trasę i nadzór nad właściwym odbiorem załadunku. Wszystko to wymaga szczegółowych przygotowań i sporządzenia dokładnego planu oraz podziału obowiązków.

Co to jest spedycja?

Spedycja to nic innego, jak organizowanie przewodu towarów. Jest ona elementem branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Najczęściej odbywa się na zlecenie innych podmiotów – firm, instytucji, czy osób prywatnych. Często zdarza się tak, że spedycja dotyczy nie tylko organizacji transportu, ale także szeregu prac związanych z usługami dotyczącymi zaopatrzenia lub dystrybucji.

Wybór środka transportu

Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem podczas działań spedycyjnych, jest wybór odpowiedniego środka transportu. Decyzja uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od rodzaju zlecenia, typu przewożonego towaru oraz warunków, w jakich musi się znajdować, długości trasy, jaką trzeba będzie pokonać, a także szacowanego czasu transportu. Pod uwagę bierze się także koszty transportu, niezawodność danego środka, dostępność przestrzenną oraz bezpieczeństwo.

Zabezpieczenie ładunku

Jest to kolejny bardzo ważny element organizowania przewozu towarów. Odpowiednie rozmieszczenie, załadunek oraz zabezpieczenie produktów stanowi podstawę bezpiecznego przewozu. Przewoźnik musi zadbać o to, aby towar nie został uszkodzony podczas transportu. Przy wyborze rodzaju zabezpieczenia bierze się pod uwagę wiele czynników. Część przewożonych ładunków może wymagać specjalistycznych warunków, tak jest np. w transporcie żywności, ale standardowo do zabezpieczenia przed niepożądanym działaniem czynników zewnętrznych stosuje się różnorodne taśmy, folie oraz pianki i styropiany. Spedytorzy poświęcają zabezpieczeniu towaru bardzo dużo uwagi, bowiem to na nich spoczywa odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia podczas transportu i w razie ich wystąpienia będą musieli pokryć koszty powstałej szkody.

Transport

Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje transportu: lądowy, wodny i powietrzny. Wykorzystuje się je w zależności od potrzeb, uwzględniając rodzaj przewożonego ładunku i odległość, jaką trzeba pokonać.

–         Rozbudowana sieć możliwości sprawia, że przewoźnicy są w stanie przetransportować każdego rodzaju ładunek w dowolne miejsce na świecie – powiedział specjalista z firmy Trader, zajmującej się krajowym i międzynarodowym transportem towarów.

Nadzór nad właściwym odbiorem ładunku

Ostatnim etapem w pracach spedycyjnych jest zaplanowanie oraz późniejsze odpowiednie przeprowadzenie rozładunku przewożonego towaru. Prace należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, aby dostarczony towar nie został uszkodzony przy wyładunku. Ważne jest także sporządzenie odpowiedniej dokumentacji i otrzymanie od zamawiającego potwierdzenia odbioru towaru. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz