Artykuł sponsorowany

Prestiżowy zawód z perspektywami, czyli biegli rewidenci w natarciu

Prestiżowy zawód z perspektywami, czyli biegli rewidenci w natarciu

Bardzo często zawód biegłego rewidenta traktuje się równoznacznie z zawodem księgowego. Nie do końca jest to zgodne ze stanem faktycznym. Można powiedzieć, że każdy biegły rewident to księgowy, ale nie każdy księgowy to od razu biegły rewident. Dlatego też warto poznać specyfikę tego stanowiska oraz obszar działania, a także drogę rozwoju zawodowego.

Początki kariery w zawodzie

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego, a wszelkie czynności i zadania wynikające z tytułu wykonywania tej funkcji definiuje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Tytuł biegłego rewidenta podlega ochronie prawnej i jest jednym z najbardziej cenionych certyfikatów zawodowych w branży księgowo-finansowej. Wbrew pozorom nie jest to droga kariery dla każdego. Zawód ten powinny wykonywać osoby skrupulatne, które interesują się finansami i szeroko pojętą księgowością oraz umieją łączyć posiadaną wiedzę z praktyką. Aby jednak rozpocząć karierę w tym zawodzie należy przede wszystkim ukończyć studia wyższe, biegle władać językiem polskim, korzystać z pełni praw publicznych, nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, należy posiadać zdolność do czynności prawnych, a także mieć nieposzlakowaną opinię. Podstawowymi warunkami, których spełnienie umożliwia wpisanie do rejestru biegłych rewidentów, jest co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, które może obejmować roczną praktykę i dwuletnią aplikację lub 3-letnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. W chwili obecnej na poczet praktyk oraz aplikacji zaliczone może być 15-letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w branży rachunkowej, prawnej lub finansowej. Niezbędne jest także zaliczenie wymagających 4-ech sesji egzaminacyjnych, które składają się łącznie z dziesięciu egzaminów teoretycznych, a po ich zdaniu końcowego egzaminu dyplomowego. Dopiero zdanie egzaminu dyplomowego i złożenie ślubowania przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub przed innym upoważnionym jej członkiem pozwala na wpisanie do rejestru biegłych rewidentów.

Specjaliści pilnie poszukiwani

W związku z nieustannymi zmianami przepisów zawód biegłego rewidenta wiąże się z nieustanną nauką i podnoszeniem swoich kwalifikacji. Bardzo często firmy oferujące tego typu usługi posiadają również wiedzę z zakresu innych sfer prowadzenia różnego rodzaju działalności, a co za tym idzie mogą doradzić nam w wielu innych dziedzinach prowadzenia firmy. Szeroki wachlarz usług związanych z działalnością biegłego rewidenta oferuje firma Audyt Partner Doradztwo i Wiarygodność Beata Kucińska z Łodzi. Firma ta specjalizuje się w wykonywaniu rewizji finansowych, świadczeniu usług atestacyjnych, opracowywaniu dokumentacji podatkowych cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, doradztwie podatkowym oraz audytów wykorzystania środków pieniężnych. Firma Audyt Partner oferuje także usługi doradcze w zakresie prawa, podatków i zarządzania kapitałem ludzkim. Swoje doświadczenie wykorzystuje również do wspierania działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstw oraz merytorycznej pomocy dla działań kadry zarządzającej firmami klientów. Audyt Partner to firma, która nieustannie dba o rozwój zatrudnionych w niej specjalistów, dzięki czemu oferuje usługi audytowe oraz doradcze na najwyższym poziomie.

Zakres kompetencji i usług świadczonych przez biegłych rewidentów jest bardzo szeroki. Oczywiście wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, ale w zamian otrzymujemy możliwość wykonywania prestiżowego i elitarnego zawodu, który może przynieść zarówno satysfakcję, jak i wymierne korzyści.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz