Materiał Partnera

Prawo pracy – co warto wiedzieć na jego temat?

Prawo pracy – co warto wiedzieć na jego temat?

Jest jedną z tych gałęzi prawnych w Polsce, która dotyczy większości pełnoletnich obywateli. Prawo pracy, jako regulator wszystkich aspektów z nią związanych, powinno być jednym z najbardziej znanych zbiorów norm, tymczasem wiele osób nie jest z nim w ogóle zaznajomionych.

Bez względu na to, czy pracujemy na etacie, prowadzimy własną działalność lub dopiero szukamy idealnego pracodawcy, warto mieć przynajmniej mgliste pojęcie na temat tego, czym prawo pracy jest. Należy rozumieć, jak funkcjonuje prawo pracy i do kogo zwrócić się o pomoc w jego temacie – w obu kwestiach przydatna będzie lektura tego artykułu.

Co to jest prawo pracy?

Ogólnie rzecz ujmując, określenie prawo pracy oznacza tę gałąź prawa obowiązującego w naszym kraju, która odpowiada za regulacje dotyczące stosunków między pracownikiem i pracodawcą. Osoby te zwane są stronami stosunku pracy. Dodatkowo praco pracy określa regulacje dotyczące organizacji zrzeszających pracodawców i pracowników, czy też zbiorowych układów i sporów, powstających między nimi.

Głównym i najważniejszym źródłem prawa pracy w Polsce jest Kodeks pracy. Jego uzupełnienie stanowią inne ustawy i akty prawne, wydane na jego podstawie, porozumienia zbiorowe, a także regulaminy i statuty, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Jakie zasady prawa pracy wyróżnia Kodeks pracy?

Kodeks pracy definiuje aż dziesięć podstawowych zasad, związanych z prawem pracy. Zgodnie z literą prawa, każdy ma prawo do podjęcia pracy, do swobodnego nawiązywania stosunków pracy oraz prawo do wolności pracy – rozumiane w ten sposób, że istniejące stosunki pracy może zerwać. Pracownik powinien być traktowany na równi z innymi pracownikami, nie można nikogo dyskryminować ze względu na płeć, wyznanie, rasę itp. Każdy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia, natomiast pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Dalej, każdy pracownik i pracodawca ma prawo tworzyć i przystępować do organizacji zawodowych, pracownicy mają prawo do uczestnictwa w zarządzaniu firmą w tym zakresie spraw, który dotyczy ich osobiście, państwo natomiast ma obowiązek chronienia uprawnień pracowników.

Niestety, choć teoria – i litera prawa – określają idealny układ, bardzo często od niego odbiegamy. To natomiast sprawia, że pozostaje nam – jako pracownikowi lub pracodawcy – domagać się swoich praw przed także przed sądem. Warto wiedzieć, do kogo wówczas zwrócić się o pomoc.

Kto zajmuje się prawem pracy?

W kwestiach, których podłożem jest prawo pracy, warto rozejrzeć się na rynku, która kancelaria prawna świadczy usługi w tym zakresie. Przykładowo w Zamościu Radca Prawny Magdalena Grabias-Gontarz zajmuje się zagadnieniami takimi jak wypowiedzenia warunków pracy i płacy, sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia, mobbing czy odprawy, a także sprawami związanymi z Państwową Inspekcją Pracy. Decydując się na pomoc, jaką oferuje radca prawny, możemy zyskać silne wsparcie kogoś, kto zna prawo lepiej niż my i wie, jak dochodzić naszych należności, także – w razie potrzeby – reprezentując nas przed sądem.

Opracowanie:
Zamość, prym. Wyszyńskiego 4
tel. 693 829 986
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz