Materiał Partnera

Prawo autorskie – nie tylko dla artystów

Prawo autorskie – nie tylko dla artystów

Współczesne prawo autorskie reguluje niemal każdy przejaw komunikacji międzyludzkiej. Twórcami stajemy się mimowolnie, a najczęściej robimy to, korzystając z Internetu. Zostajemy wtedy równocześnie autorem i wydawcą prawnie chronionego utworu. Nie każdy produkt naszej internetowej działalności podlega pod tę ochronę i warto wiedzieć, kiedy możemy mówić o prawie autorskim, a kiedy nie – również w trakcie ustalania praw majątkowych do utworu.

Łatwo być twórcą

W czasach, w których Internet nie był tak powszechny, możliwości większości z nas w zakresie publikowania treści były znikome. Nie mieliśmy po temu ani środków technicznych, ani formalnych. Ponadto tylko wystąpienia publiczne były regulowane prawnie – prywatnie dozwolone było niemal wszystko. Przestrzeganiem prawa autorskiego zajmowali się więc wydawcy oraz autorzy. Teraz jednak czasy się zmieniły. Każdy z nas może zostać twórcą – często zdarza się wręcz, że robimy to nieświadomie. To, czy nim zostaniemy, jest niezależne od naszej woli i związane wyłącznie z charakterem publikowanej treści. Musi być on twórczy oraz indywidualny. Nieistotna jest forma, wartość i sposób przedstawienia dzieła. Prawem autorskim będzie objęty zarówno wierszyk w poście na forum, jak i nagranie wykonywanej piosenki.

Czego prawo autorskie nie chroni?

Są pewne obszary, w których prawo autorskie nie działa. Nie chroni ono idei, procedur i odkryć, a także metod, zasad działania i koncepcji matematycznych. Przedmiotem prawa autorskiego nie są ponadto akty normatywne (takie jak ustawy czy ich projekty), dokumenty, symbole, znaki i materiały urzędowe, opublikowane opisy patentowe oraz proste informacje prasowe. Rzecz wydaje się skomplikowana i w przypadku wystąpienia jakichś problemów w związku z prawem autorskim pomoc adwokata staje się nieodzowna. Kancelaria adwokacka, którą prowadzi adwokat Barbara Laskowska, jest miejscem, w którym taką pomoc możemy uzyskać – i to nie tylko w sprawach związanych z prawem autorskim. Jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, że sprawy dotyczące prawa autorskiego wiążą się zazwyczaj z innymi dziedzinami pracy adwokata. Prawa producentów, wykonawców czy wydawców również muszą zostać wzięte pod uwagę.

Kiedy prawo autorskie przestaje obowiązywać?

Prawo autorskie przestaje obowiązywać po śmierci twórcy. Co innego autorskie prawa majątkowe. Te ograniczone są w czasie i standardowo obowiązują przez 70 lat po śmierci autora. W przypadku utworów anonimowych ta ochrona również trwa 70 lat, ale nie od śmierci autora, a od momentu opublikowania utworu. Jeśli utwór ma wielu autorów, to czas liczony jest od momentu śmierci osoby, która zmarła najpóźniej. Może to być np. autor dialogów, kompozytor muzyki lub reżyser. Autorskie prawa majątkowe podlegają dziedziczeniu i mogą być różnie rozdzielone między spadkobierców – w takim przypadku również warto zwrócić się do kancelarii adwokackiej.

Opracowanie:
Warszawa, Filtrowa 68 lok. 36
tel. 502 218 620
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz