Materiał Partnera

Pozwolenie na budowę – jak je zdobyć

Pozwolenie na budowę – jak je zdobyć

Zanim postawimy swój dom, musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Bez niego nie możemy rozpocząć prac. Co zrobić, by szybko je otrzymać i jakich innych formalności musimy dopełnić, budując coś na własnej działce? Podpowiadamy.

Potrzebna mapa

Zanim zaczniemy ubiegać się o pozwolenie, musimy zdobyć aktualną mapę potrzebną do projektu budynku. Jej wykonanie zlecamy uprawnionemu geodecie. To on wykonuje na terenie naszej działki pomiary w terenie. Na ich podstawie nanosi na mapę aktualny stan zagospodarowania działki, istniejące na niej sieci uzbrojenia, rosnące na niej drzewa i zmiany w konfiguracji terenu. Kolejny krok to wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzony przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Określa on zasady, których musi przestrzegać każdy inwestor. Wyrys z tego planu zawiera informacje o statusie naszej działki – czy jest budowlana, rolna, czy leśna. Znajdziemy tam też informacje o przeznaczeniu terenu. Na terenach, na których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, wydawana zostaje decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na decyzję możemy czekać nawet kilka miesięcy.

Musisz mieć prawa

Żeby dostać pozwolenie na budowę, powinniśmy mieć prawa do nieruchomości. Jeśli jesteśmy właścicielem działki, wystarczy załączyć aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli nasz grunt z kimś współdzielimy, do uzyskania pozwolenia niezbędna jest zgoda pozostałych właścicieli ziemi. Pamiętajmy też, że jeśli działka, którą współdzielimy, jest dość duża, by dom powstał na jej części, możemy zdecydować się na jej rozdzielenie. Podziału nieruchomości można dokonać korzystając z usług geodety – z pewnością świetnie sprawdzi się Marchiliński Dominik. Usługi geodezyjne. Jeśli mamy już potwierdzenie praw do gruntu lub zgodę współwłaściciela, możemy przejść do projektu budynku i zagospodarowania działki. Projekt również jest niezbędny do otrzymania pozwolenia na budowę. Powinien zawierać granice działki, usytuowanie i obrys istniejących na niej obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Projekt architektoniczny budynku określa jego funkcję, formę i konstrukcję, a także system energetyczny, rozwiązania techniczne i zastosowane materiały.

Wypełnij wniosek

Jeśli dopełnimy już wszystkich opisanych wyżej formalności, nie pozostaje nam nic innego, jak wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę. Gotowy formularz znajdziemy na stronie internetowej starostwa powiatowego. Musimy wskazać inwestora – osobę, która finansuje budowę, rodzaj inwestycji – np. dom. Konieczne jest wskazanie położenia działki i załączenie czterech egzemplarzy projektu. Po złożeniu wniosku musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na decyzję. Jeśli ją otrzymamy, znów warto wezwać geodetę – zajmie się on wytyczeniem budynku przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Oceń artykuł (1)
3.0
Komentarze
Dodaj komentarz