Materiał Partnera

Pozwolenie na budowę – jak je uzyskać i ile wyniosą łączne koszty?

Pozwolenie na budowę – jak je uzyskać i ile wyniosą łączne koszty?
Uzyskanie pozwolenia na budowę jest warunkiem koniecznym, kiedy chcemy postawić na swojej działce budynek mieszkalny. Zdarza się, że uzyskanie pozwolenia jest niemożliwe, a wszystkie poszczególne etapy mogą się przedłużać, dlatego najlepiej nie odkładać tego na ostatnią minutę. W jaki sposób można uzyskać pozwolenie na budowę i czy faktycznie jest ono tak kosztowne?

Warunki zabudowy i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oba dokumenty może wydać wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Cena ich kserokopii zależy od indywidualnych ustaleń urzędów, ale zwykle wynosi około 50 zł. Na tym etapie warto sprawdzić, czy planowany przez nas budynek nie będzie kolidował z planem przestrzennym danej działki. Oczekiwanie na decyzję o warunkach zabudowy to około 14-30  dni.

Mapa do celów projektowych

Przygotowaniem mapy do celów projektowych zajmuje się geodeta. Musi być ona wykonana w skali od 1:500 i to właśnie na nią w późniejszym etapie architekt nanosi projekt budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W przypadku usług geodezyjnych warto skorzystać z oferty naprawdę doświadczonej firmy np. geodezyjne.com.pl, zwłaszcza jeśli zależy nam na czasie. Koszt takiej mapy to ok. 900 złotych za jeden hektar powierzchni, a nawet najmniejszy błąd może spowodować jej cofnięcie.

Projekt architektoniczno-budowlany

Zakup projektu architektoniczno-budowlanego to zdecydowanie najbardziej kosztowny krok. Ceny projektów zależą od ich rodzajów oraz indywidualnych cenników danego architekta. Zwykle trzeba liczyć się z kwotą w przedziale od 3500 do 6000 złotych. Przy wyborze projektu ważne jest, aby wziąć pod uwagę kształt działki i wraz z projektantem wybrać najbardziej optymalne i dopuszczalne usytuowanie budynku.

Dostosowanie projektu do działki i warunki dostawy mediów

Zakupiony przez nas projekt musi być bezwzględnie dostosowany do warunków terenowych. Mapa przedstawiona przez architekta powinna zawierać:

  • obrys istniejących oraz planowanych obiektów
  • sieci uzbrojenia terenu
  • sposób odprowadzenia ścieków
  • układ komunikacyjny
  • układ zieleni

Ważne jest również uzyskanie warunków technicznych dostawy gazu, energii elektrycznej, wody oraz odbioru ścieków i odpadów stałych. Pozwolenia te są na szczęście wydawane za darmo.

Opinia Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zakład znajduje się w starostwie, w wydziale geodezji, a jego zadaniem jest ustalenie odległości między poszczególnymi obiektami, takimi jak budynki, sieci, granice działki itd. Zdarza się, że w warunkach zabudowy zostają uwzględnione dodatkowe kwestie, które na tym etapie ZUDP bierze pod uwagę i mają one wpływ na wydanie pozytywnej opinii. 

Uzyskanie pozwolenia

Jeśli wszystkie etapy zostaną pomyślnie zakończone, inwestor otrzymuje komplet dokumentów upoważniających do rozpoczęcia prac budowlanych. Są to cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, wypis z rejestru gruntów oraz warunki techniczne dostawy mediów

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz