Pozwolenie na budowę a rodzaj gruntu

Pozwolenie na budowę a rodzaj gruntu

Zanim zdecydujemy się na kupno działki pod budowę własnego domu lub innej planowanej nieruchomości, sprawdźmy dokładnie, do jakiego rodzaju gruntu została zakwalifikowana ziemia. Może się okazać, że pozwolenia na budowę nie zostanie wydane, ponieważ możliwość zbudowania domu na działce rolnej bądź leśnej jest zawężona poprzez uwarunkowania prawne. 

Procedura przekwalifikowania gruntów

Grunty rolne można swobodnie użytkować stosownie do ich przeznaczenia, jednak pojawiają się trudności, kiedy chcemy postawić na nich dom. Konieczne będzie przekwalifikowanie gruntów, czyli tak zwane odrolnienie lub odlesienie. Jednak nawet w przypadku gruntu budowlanego możemy natrafić na pewne trudności.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę na gruntach rolnych lub leśnych, należy je przekształcić. Pierwszym krokiem jest zmiana przeznaczenia działki na nieleśną lub nierolniczą w planie przestrzennego zagospodarowania terenu w urzędzie gminy. W przypadku, gdy takowy plan nie istnieje, dzieje się to w trybie uzgadniania warunków zabudowy bądź decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji. Krok drugi to wyłączenie gruntu spod produkcji leśnej i rolnej. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych w art. 6 ust. 1 traktuje o tym, że na cele nieleśne i nierolnicze przeznaczać można głównie grunty, które w ewidencji są oznaczone jako nieużytki lub posiadają najniższą przydatność produkcyjną.

Plan zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa, który przyjmowany jest w formie uchwały rady gminy i określa przeznaczenie, warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu i rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Jeśli nasza działka jest nim objęta, o zgodę na zmianę jej przeznaczenia (o którą występuje wójt, prezydent miasta lub burmistrz) należy zwrócić się do wyższych organów państwowych, w zależności od rodzaju i wielkości gruntu.

Działka budowlana

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę można wykonać badania geotechniczne i hydrogeologiczne. Te pierwsze robi się po to, aby określić nośność gruntu i ustalić występowanie zwierciadła wód podziemnych. Badania te służą konstruktorowi podczas dokonywanych przez niego obliczeń. Na ich podstawie można ustrzec się nierównomiernego osiadania obiektów budowlanych.

Badania hydrogeologiczne z kolei wykorzystywane są do poszukiwania wody pitnej bądź przemysłowej. Wykonuje się je przede wszystkim, aby określić odpowiednie miejsce do budowy studni głębinowej.

Czytaj pozostałe artykuły z branży budowlanej na pkt.pl.

Opracowanie:
Anna
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (3)
3.3
Komentarze
Dodaj komentarz