Materiał Partnera

Poznaj razem z nami podział kruszyw stosownych na krajowym rynku

Poznaj razem z nami podział kruszyw stosownych na krajowym rynku

Kruszywa to materiały ziarniste, które mają swoje różnorodne zastosowanie w budownictwie liniowym, przemysłowym, mieszkalnym, czy też kubaturowym. Od rodzaju surowca, a także jego jakości zależy zaś to, czy trafi on na rynek w postaci dedykowanej do tworzenia warstw filtracyjnych dróg, czy też w formie pozwalającej tworzenie z niego zapraw, betonów, oraz chemii budowlanej. Dowiedz się, jaka jest klasyfikacja kruszyw.

Kruszywa naturalne i sztuczne

Pierwszą klasyfikacją kruszyw jest ta, dotycząca ich pochodzenia. Wymienia się zatem kruszywa naturalne, będące wynikiem wydobycia kopalnianego oraz późniejszego przemiału, oraz uszlachetnienia, a także kruszywa sztuczna, do których zalicza się te powyburzeniowe, zwane inaczej recyklingowymi. Materiałami przynależącymi do drugiej grupy, są także produkty pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku termicznej obróbki lub innej modyfikacji odpowiadającej kruszywom sztucznym według normy PN-86/B-23006. Warto przy tym zauważyć jednak, że wyroby naturalne, wciąż wyróżniają się znacznie lepszą jakością i zapotrzebowanie na nie jest nieporównywalnie wyższe.

Kruszywa żwirowo-piaskowe i łamane

Kolejna klasyfikacja kruszyw, dzieli ja na podtyp żwirowo-piaskowy oraz łamany. Pierwsze surowce pochodzą ze złóż naturalnych, którymi mogą być słabo związane skały, a drugie zaś wydobywane są dzięki nowoczesnej technologii, pozwalającej wykonywać pracę w środowisku skał litych. Kruszywa żwirowo-piaskowe to zatem, jak sama nazwa wskazuje głównie żwiry, a kruszywa łamane, to m.in. bazalt, granit, dolomit, piaskowiec, wapień oraz różnego rodzaju mieszanki.

Podział kruszyw ze względy na uziarnienie

Trzeci sposób klasyfikacji kruszyw, stworzony został ze względu na uziarnienie surowców. Wyróżnia się zatem kruszywa lekkie, grube oraz bardzo grube. Wymiary ich ziaren to zaś kolejno: do 4 mm; od 4 do 63 mm; oraz od 63 do nawet 250 mm. Tu warto wiedzieć, że kruszywa dzieli się również na te o uziarnieniu ciągłym oraz żwirowym. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z materiałami o frakcji do 63 mm, a w drugim przypadku o uziarnieniu 0-8 mm. Specjalną grupą kruszyw, są również pyły – mowa o ziarnach o frakcji przechodzących przez sito 0,063 mm.

Nie tylko frakcja wyznacza podział kruszyw, jeśli chodzi o uziarnienie. Warto również zwrócić uwagę na klasyfikację objętościową. Tutaj wyróżnia się surowce:

  • lekkie – o gęstości do 2000 kg/m3,
  • zwykłe – gęstość od 2000 do 3000 kg/m3,
  • ciężkie – powyżej 3000 kg/m3.

Ich różne rodzaje można zaś znaleźć w firmie ROMANO z miejscowości Chęciny, która dysponuje także nowoczesną flotą transportową, gwarantując terminowe oraz bezpieczne przewozy, na terenie całego kraju. Z pełną ofertą tranzytu materiałów sypkich i dystrybucją kruszyw, zapoznasz się na dedykowanej stronie www tegoż podmiotu! 

Opracowanie:
Chęciny, Szkolna 18
tel. 41 315 21 23
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz