Materiał Partnera

Poznaj mieszanki traw wykorzystywanych w rolnictwie

Poznaj mieszanki traw wykorzystywanych w rolnictwie

Siew trawy na terenach rolnych zależy od wielu czynników. Analizowane są własności gruntowe, przeznaczenie traw oraz spodziewane/planowane rezultaty. Niektóre trawy mają bowiem istotną rolę w tworzeniu warstwy filtracyjnej wody na terenach zalewowych oraz na łąkach, inne zaś są uprawiane do produkcji kiszonek paszowych dla bydła hodowlanego – m.in. krów mlecznych.

Trawy pastwiskowe i łąkowe

Pierwszymi rodzajami mieszanek traw rolnych są trawy pastwiskowe oraz łąkowe, które są do siebie stosunkowo podobne i wielokrotnie można stosować je zamiennie. Ich skład opiera się bowiem przede wszystkim o życicę trwałą, życicę wielokwiatową, tymotkę łąkową, wiechlinę łąkową, kostrzewa łąkowe i trzcinowe, a także o koniczynę białą lub też czerwoną. Oba typu mieszanek stosowane są do wieloletniego użytkowania na trwałym pastwisku.

Wersje łąkowe mogą być przy tym uprawiane do produkcji zielonki, siana oraz kiszonki. Zarówno trawy pastwiskowe, jak i łąkowe wyróżniają się przy tym wysoką mrozoodpornością, a kupując je od najlepszych dystrybutorów można liczyć na odmiany, które pozwolą uzyskać wysokie plony nawet na gruntach słabszych i ubogich w składniki mineralne. O najwyżej klasy trawy pytaj zatem specjalistów firmy OSEVA POLSKA, która zajmuje się dostawą różnego rodzaju nasion dla rolników.

Trawa zalewowa

Kolejnym rodzajem mieszanek traw są te zalewowe. Stosowane są one na gruntach, które w czasie opadów deszczu lub po przymrozkach i zimie gromadzą na swojej powierzchni duże ilości wody. Idealne są one także na terenach stale podmokłych. Pozwalają one bowiem wiązać ze sobą grunt – między innymi systemami korzeniowymi – zagęszczając obszar i pomagając w szybszym usuwaniu z niego nadmiaru wody opadowej. Odmiany zalewowe przy tym nie tracą walorów smakowych oraz możliwości tworzenia z nich siana i kiszonki. Mieszanki te bogate są w składniki odżywcze niezbędne do zdrowego wypasu krów mlecznych, owiec, kóz i innych zwierząt hodowlanych kopytnych.

Trawa do użytkowania na gruntach ornych

Ważne dla rolników są również trawy do użytkowania na gruntach rolnych, które stosowane są do zabezpieczania gruntów i ich minerałów w okresie zimowych, a także które stosowane są jako rośliny ochronne np. w zasiewach lucerny. Niektóre ich odmiany wykorzystuje się w celu krótkotrwałego wyłączenia gruntów ornych z działań rolnych, najczęściej na okres 1-2 lat. Niekiedy jest to działanie ważne dla poprawienia klasy ziemi. Warto zatem zwrócić uwagę m.in. na rodzaj traw PL-1 EXPRESS, która przeznaczona jest na kiszonkę i siano, zawierając 80% życicy westerwoldzkiej i 20% koniczyny perskiej.

Specjalne mieszanki traw

Oprócz wymienionych powyżej mieszanek traw wyróżniać można również kilka rodzajów zaliczanych do specjalnych. Tu przede wszystkim należy zwrócić uwagę na produkty wysokobiałkowe, które jak sama nazwa wskazuje, pozwalają obsiać grunty wysokobiałkową trawą idealną dla przeżuwaczy. Najczęściej taki typ mieszanki stosowany jest na gruntach dobrze nawodnionych.

Wspomnieć należy również o trawie uniwersalnej, która świetna jest zarówno na pastwiska i łąki, jak i na grunty orne i tereny zalewowe. To ona charakteryzuje się dużą wytrzymałością na niekorzystne warunki atmosferyczne. Jej najwyższe klasy mogą być oznaczone symbolem PL-2 TURBO. 

Opracowanie:
Poznań, Kopanina 77
tel. 602 248 167
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz