Materiał Partnera

Potencjał wykorzystania biomasy drzewnej do celów energetycznych

Potencjał wykorzystania biomasy drzewnej do celów energetycznych

Przemysł drzewny to bardzo dochodowy i szybko rozwijający się dział polskiej gospodarki. Mowa tutaj nie tylko o przetwórstwie papierniczym czy meblowym, ale również energetycznym. Coraz więcej ośrodków zajmuje się bowiem profesjonalnym przygotowaniem odpadów drzewnych, które wykorzystuje się między innymi jako biopaliwa stałe, takie jak innowacyjna biomasa.

Zasoby biomasy drzewnej

Analizy Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej podają, że w Polsce istnieje ogromny potencjał techniczny i energetyczny drewna, a przede wszystkim jego odpadów leśnych i sadowniczych (pochodzących zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych). Mówimy tu o około 8 milionach ton odpadów rocznie (stanowiących drzewne nadwyżki produkcyjne). Warto również wiedzieć, że Polska znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej pod względem wykorzystania energetycznego biomasy różnego rodzaju, w tym oczywiście odpadów drzewnych.

Czym jest biomasa?

Biomasa jest niczym innym jak biopaliwem w stanie ciekłym, stałym, a także gazowym produkowanym dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Są nimi prawie wszystkie produkty materii organicznej pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego. To właśnie ten drugi typ produktów na biomasę jest najbardziej spopularyzowany. Występuje on w dwóch najczęstszych odmianach: pochodzi ze słomy i innych nadwyżek gospodarstwa rolnego oraz z odpadów drzewnych, takich jak: zrębka iglasta, zrębka liściasta, trociny, kora biomasa czy też wióry. Do znacznego rozwoju technologicznego związanego z energetyką biopaliw przyczyniają się takie przedsiębiorstwa, jak Emilia. Piotr Giera, zajmujące się sprzedażą i transportem odpadów drzewnych.

Biomasa jako odnawialne źródło energii

Zalet wykorzystania biomasy drzewnej jako biopaliwo stałe jest naprawdę dużo. Jedną z nich jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla, a także znacznie niższy niż w przypadku paliw kopalnianych współczynnik wyzwalania dwutlenku siarki. Oczywiście duże znaczenie odgrywa jakość odpadów drzewnych, stan ich osuszenia, stopień wilgotności, a nawet sposób cięcia. Dlatego firmy skupujące odpady drzewne, różnego rodzaju zrębki, kory i wióry dbają o to, żeby współpracować tylko z najlepszymi podmiotami zajmującymi się przeróbką surowca drzewnego. Kolejnymi zaletami biomasy z odpadów drzewnych jest niska cena materiału drzewnego, a także łatwość jego przetwórstwa na paliwo o wysokiej jakości energetycznej. Olbrzymią zaletą, nie tylko dla środowiska, ale i rozwoju przemysłu, jest możliwość wykorzystania nadwyżek produkcyjnych – w przypadku przetwórstwa drzewnego (leśnego i sadowniczego) jest to niezwykle ważne.

Opracowanie:
Stary Janków 47
tel. 608 367 280
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz