Artykuł sponsorowany

Poszukujesz zarządcy nieruchomości? Sprawdź jak wybrać dobrze.

Poszukujesz zarządcy nieruchomości? Sprawdź jak wybrać dobrze.

Deweloperzy, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, a nawet osoby prywatne, czyli wszyscy ci, którzy są właścicielami różnego rodzaju nieruchomości, bardzo często stają przed problemem związanym z prawidłowym zarządzaniem tego typu obiektami. Wynika to z faktu, że profesjonalne zarządzanie nieruchomością, które zagwarantuje prawidłowe jej funkcjonowanie, realizację założeń ekonomiczno-finansowych, a także dbałość o kwestie techniczne budynków, to zajęcie bardzo skomplikowane. Niezbędna w tym przypadku jest specjalistyczna wiedza, kwalifikacje oraz doświadczenie. Dlatego też warto w tej kwestii skorzystać z usług jakie oferuje profesjonalny zarządca nieruchomości.  

Cechy dobrego zarządcy nieruchomości

Biorąc pod uwagę zakres obowiązków i zadań stojących przed zarządcą nieruchomości, nie należy się dziwić że właściciele obiektów wolą powierzyć je w ręce doświadczonych fachowców, takich jak firma Dominium Zarządzanie i administrowanie, oferujących kompleksowe zarządzanie nieruchomością. Niemniej jednak wybór tego typu specjalistów nie zawsze jest prosty i oczywisty, a kierowanie się wyłącznie kryterium cenowym nie należy do najlepszych rozwiązań, gdyż musimy pamiętać, że w ich ręce oddajemy zarówno administrowanie naszą nieruchomością, jak również związane z tym kwestie techniczne, prawne oraz księgowo – finansowe. Dlatego też warto zadać sobie trochę trudu i porównać oferty dostępne na rynku, przy czym listę uprawnionych do działania zarządców znajdziemy na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.    

Niemniej jednak warto pamiętać, że dobry zarządca powinien posiadać niezbędną wiedzę oraz predyspozycje i cechy charakteru. Są to przede wszystkim

 • znajomość rynku nieruchomości,
 • znajomość przepisów prawa – wymagana przy przygotowywaniu i analizowaniu dokumentów oraz umów, rozwiązywaniu problemów natury prawnej czy
  w przypadku doradztwa, zarówno właścicielowi nieruchomości, jak i jej użytkownikom,
 • znajomość zagadnień księgowo – ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • wiedza techniczna w zakresie remontów, inwestycji oraz prac konserwatorskich
  i modernizacyjnych,
 • umiejętność poruszania się w środowisku organów unijnych, administracji rządowej bądź samorządowej,
 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 • umiejętności mediacyjne,
 • elastyczność i zaangażowanie oraz otwartość na potrzeby mieszkańców,
 • rzetelność oraz sumienność.

Potencjalnego zarządcę warto także zweryfikować pod względem konkurencji działającej na rynku, a przede wszystkim jak wypada on na jej tle.

Zadbaj o odpowiednią umowę

Kolejnym krokiem, po wyborze zarządcy, jest podpisanie z nim odpowiedniej umowy. Musi ona mieć formę pisemną i spełniać warunki każdej umowy cywilno-prawnej. Dokument ten powinien również zawierać:

 • oświadczenia zarządcy (o posiadaniu uprawnień zawodowych oraz odpowiedniego ubezpieczenia) i właściciela nieruchomości (o posiadaniu praw do obiektu),
 • dokładne określenie zakresu odpowiedzialności oraz obowiązków, które powierzamy zarządcy nieruchomości. Im bardziej szczegółowo je opiszemy (punkt po punkcie) tym mniej problemów, wynikających z niedoprecyzowania naszych oczekiwań, pojawi się w przyszłości,
 • kwestie finansowe regulujące formę rozliczeń z zarządcą,
 • klauzula o przestrzeganiu tajemnicy zawodowej.

Znalezienie specjalisty tego typu nie należy do najłatwiejszych zadań, a lista umiejęńóści
i predyspozycji jakimi powinien wykazać się dobry zarządca nieruchomości jest dość długa. Dlatego też przy wyborze warto zdać się na wyspecjalizowane firmy, które zatrudniają specjalistów z różnych dziedzin, co pozwoli na kompleksową obsługę naszej nieruchomości.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz