Materiał Partnera

Postępowanie spadkowe i sprawy dziedziczenia

Postępowanie spadkowe i sprawy dziedziczenia

Jednym z najczęstszych powodów korzystania z obsługi prawnej kancelarii adwokackich są sprawy prawa cywilnego i jednej z jego gałęzi, którą jest prawo spadkowe. W Polsce jest ono regulowane w czwartej księdze Kodeksu cywilnego zatytułowanej „Spadki”. Pomimo ogromnej liczby spraw dziedziczenia, wśród społeczeństwa panuje mylne przeświadczenie, że tego typu regulacje prawne nie wymagają zaangażowania prawników.

Postępowanie spadkowe – sądowe i pozasądowe

Osoba, która została uwzględniona w dokumencie spadkowym, ma prawo w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania stosownego zawiadomienia wydać oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Najczęściej czas ten jest liczony od momentu śmierci spadkodawcy, a po jego upłynięciu spadek automatycznie spływa na wskazaną osobę – przyjęcie proste. Niestety brak wszczęcia odpowiedniego postępowania spadkowego może wiązać się z pozbawianiem możliwości uruchomienia procesu o odpowiedni podział majątku pomiędzy spadkobiercami – częste spory dotyczą niezgody co do orzeczenia spadkowego – lub też może wiązać się z przyjęciem przez spadkobiercę spadku w postaci długów bądź kredytów. Jeśli chodzi o postępowanie spadkowe przed sądem, jest ono wdrażane w sytuacjach, w których nie ma pomiędzy spadkobiercami zgodności, co do ustalenia podziału przedmiotu spadku. Procesy sądowe są również bardzo ważne w przypadku zrzekania się spadków obciążonych długami – pomoc wyspecjalizowanego adwokata z takiego biura jak np. Kancelaria Adwokacka Moniki Ochnio-Pawluczuk jest w tego typu sprawach koniecznością. Najczęstszym sposobem na przejście postępowania spadkowego, jest jednak akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku zgody na przyjęcie spadku, a także jednomyślności pomiędzy spadkobiercami, wystarczy udać się do kancelarii prawnej, która wyspecjalizowana jest w zagadnieniach prawa cywilnego.

Oświadczenie o nabyciu spadku

Postępowanie spadkowe jest bardzo ważne z punktu widzenia czynności administracyjnych i prawnych. Jego brak może utrudzić terminowe uzyskanie przez spadkobierców pozostawionego majątku – środków z konta bankowego, udziałów w spółkach akcyjnych, rachunków OFE, nieruchomości oraz ruchomości. Warto zatem dokonywać pisemnie poświadczonego oświadczenia w kancelarii adwokackiej, która przygotuje również wniosek o nabyciu spadku. Dołączone zostaną także odpowiednie odpisy skrócone aktu stanu cywilnego. Należy szczególną uwagę zwrócić na sprawy odrzucenia spadku. Takie czynności prawne mogą wiązać się z tym, że spadek będzie dziedziczony przez dzieci bądź nawet wnuki pierwotnie wskazanej w testamencie osoby. Pomoc prawna adwokatów jest zatem bardzo szeroka, a prawo spadkowe reguluje również ustawowo takie czynności adwokackie jak sporządzanie testamentów i ich aktualizowanie, czy sprawy o zachowek.

Opracowanie:
Siedlce, ks. bpa Świrskiego 14
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz