Artykuł sponsorowany

Postępowanie przygotowawcze – udział obrońcy

Postępowanie przygotowawcze – udział obrońcy

Postępowanie przygotowawcze to obligatoryjnie przeprowadzany pierwszy etap postępowania karnego, w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Jego celem jest ustalenie głównie tego, czy doszło do czynu zabronionego, czy wypełnia on znamiona danego typu przestępstwa, a także czy czyn ten jest przestępstwem. W trakcie tego postępowania swój udział może mieć obrońca podejrzanego, który już w jego trakcie, przygotowuje odpowiednią strategię obrony.

Funkcja przygotowawcza postępowania

Podstawową funkcją postępowania przygotowawczego jest, jak sama nazwa wskazuje, przygotowanie całej sprawy do przeprowadzenia postępowania sądowego karnego. Warto przy tym wiedzieć, że na tym etapie zbierane są materiały dowodowe, które są efektem przeprowadzonego śledztwa, bądź dochodzenia. Rolą adwokata w postępowaniu przygotowawczym, jest zatem odpowiednia weryfikacja dowodów, które podczas rozprawy będzie można podważyć dowodami zaprzeczającymi ich słuszność. Obrońca zatem wbrew pozorom jest bardzo ważny na typ etapie działań prokuratorskich i sądowych. Ma on za zadanie bowiem przygotować najlepszą z możliwych linii obrony swojego klienta, posługując się wcześniej wnikliwie ustalonymi scenariuszami. Adwokat jest także swoistym kompendium wiedzy prawniczej dla podejrzanego, który może korzystać z jego pomocy także przy przesłuchaniach policyjnych. Istotne jest jednak jego wyspecjalizowanie. Obecnie w polskim środowisku prawniczym działa coraz mniej adwokatów, podejmujących się spraw karnych i tych związanych z wykroczeniami, co jest efektem ich złożoności. Dzięki wieloletniej praktyce taką pomoc udziela jednak m.in. mecenas Anna Graczyk-Schulz, która podejmuje się działań reprezentacji klienta, nawet w trakcie wykonywania wyroku.

Działania adwokackie – ustalenie, czy doszło do przestępstwa

Bardzo ważnym etapem postępowania przygotowawczego, jest określenie, czy dany czyn można określić mianem przestępstwa. Za taki uznaje się wtedy, kiedy jest on zawiniony, społecznie szkodliwy, a także bezprawny. Rolą adwokata, jest zaś przygotowywanie odpowiednich, wiarygodnych dla późniejszego postępowania karnego, twierdzeń, dowodzących, iż klient nie popełnił przestępstwa, popełnił je nieumyślnie, bądź nie jest sprawcą danego przestępstwa. Warto wiedzieć, że przy różnych sprawach przeprowadzanych w trybie publicznoskargowym, dowodzona jest w sądzie często niewinność oskarżonego. Wiele czynów jest bowiem rozpatrywanych na podstawie wielu różnych dowodów i okoliczności. Ciężko jest bowiem np. w sprawie o narażenie na niebezpieczeństwo, o sutenerstwo, rozpijanie małoletniego, czy zakłócenie miru domowego, jednoznacznie oznaczyć już na etapie przygotowawczych winy podejrzanego.

Warto wiedzieć: Każdy podejrzany/oskarżony ma prawo do skorzystania z zastępstwa procesowego adwokata, a także z jego reprezentowania, już na etapie śledztwa, czy dochodzenia. Po wydaniu wyroku  oskarżonemu przysługuje również prawo do złożenia odwołania.  Osoba uniewinniona ma również możliwość wnoszenia  spraw o zadośćuczynienie – tego typu spraw w polskim sądownictwie, jest coraz więcej!

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz