Materiał Partnera

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Windykacja długów z pewnością nie jest zadaniem prostym. Niestety w wielu przypadkach polubowne porozumienie między stronami nie jest możliwe. Windykacja komornicza to tak naprawdę ostateczność, której jednak wierzyciele nie powinni się obawiać. W dzisiejszym artykule omówimy szczegółowo postępowanie egzekucyjne zaznaczając, jakie wymogi należy spełnić, aby móc przeprowadzić egzekucję komorniczą.

Tytuł wykonawczy

Podstawą egzekucji sądowej, którą prowadzi komornik, jest tytuł wykonawczy. Wyznacza on tzw. granice egzekucji, a więc określa kto może żądać rozpoczęcia egzekucji oraz przeciwko komu może być ona przeprowadzona. Dodatkowo tytuł wykonawczy wskazuje wysokość świadczenia, jakie ma zostać spełnione w drodze egzekucji. Tytuł wykonawczy to dokument, który powinien również posiadać tzw. klauzulę wykonalności uprawniającą do wszczęcia postępowania.

Tytułem egzekucyjnym może być również inne orzeczenie, ugoda lub akt, które podlegają wykonaniu na drodze egzekucji. Może to być na przykład akt notarialny, w którym dłużnik poddał się postępowaniu egzekucyjnemu oraz zobowiązał się do zapłaty określonej kwoty. Wszystkie wymienione dokumenty po opatrzeniu przez sąd w klauzulą wykonalności stają się z urzędu tytułami wykonawczymi. Wszystkie osoby oraz urzędy, których dotyczy tytuł wykonawczy muszą się mu podporządkować oraz udzielić pomocy w zakresie jego wykonania.

Wybór komornika

Drugim etapem, który obejmuje windykacja długów, jest wybór komornika i złożenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego. Wniosek taki może złożyć wierzyciel, czyli osoba, na rzecz której powinno zostać spełnione świadczenie. Wniosek egzekucyjny kieruje się do wybranego komornika sądowego. Komornik działa zazwyczaj na obszarze określonego rewiru. Przez pojęcie rewir rozumiemy obszar właściwości określonego sądu rejonowego. W obrębie jednego rewiru działa przeważnie kilku komorników sądowych. Wierzyciel ma pełną dowolność w wyborze komornika z danego rewiru. Może także wybrać komornika z dowolnego miejsca w kraju. W takiej sytuacji komornik działa poza swoim rewirem. Warto wiedzieć, że nie każdy komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne poza swoim rewirem. Wybierając komornika należy sugerować się miejscem zamieszkania dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne

Jeżeli wniosek egzekucyjny zostanie złożony w sposób prawidłowy, to kolejnym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik przystępuje do wykonania egzekucji. Wierzyciel w tym momencie nazywany jest wierzycielem egzekwującym. Wierzyciel może domagać się przeprowadzenia egzekucji ze wszystkich składników majątku dłużnika. Po zmianach przepisów z 2016 roku wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania sposobu egzekucji. Egzekucja może zostać przeprowadzona z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Wybór komornika jest bardzo ważnym etapem windykacji długów. Warto w takim wypadku powierzyć to zadanie osobie z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Komornik Sądowy Artur Królasik, który działa przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz