Materiał Partnera

Postępowanie administracyjne - co warto wiedzieć w tym zakresie?

Postępowanie administracyjne - co warto wiedzieć w tym zakresie?

Postępowanie administracyjne jest regulowane przez kodeks postępowania administracyjnego. W kodeksie zawarte są wszelkie zasady postępowania przed organami administracji publicznej. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Wyjaśniając, postępowanie administracyjne ogół czynności, związanych z organem administracyjnym, jak i stron, które zmierzają do wydania aktu administracyjnego. Mówiąc prościej, postępowanie administracyjne to tryb oraz formy postępowania.

Postępowanie administracyjne - czym jest?

Postępowanie administracyjne definiuje się jako administracyjne prawo formalne, inaczej nazywane procesowym. Przedstawia się je również jako odpowiedni tryb działań organów administracji publicznej, dotyczący obowiązków oraz praw niepodporządkowanych im w charakterze służbowym konkretnych przedmiotów. Istotę postępowania administracyjnego określa się również uporządkowanym ciągiem czynności procesowych, które dokonywane są przez organ administracji publicznej. Czynności mogą być także dokonywane przez inne podmioty tego postępowania, gdzie za cel wyznacza się załatwienie sprawy indywidualnej, w stosunku do decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne nazywane jest też ogólnym postępowaniem administracyjnym i postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym.

Czego może dotyczyć postępowanie administracyjne?

Na wstępie warto zaznaczyć, że najważniejszym aktem prawnym regulującym wszelkie kwestie związane z postępowaniem administracyjnym w Polsce jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - czyli Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa jest bardzo obszerna, jednak zachodzą w niej stale różne zmiany. Jedne z nich całkowicie są nowelizowane, a inne zaś przestają obowiązywać, co oznacza, że w ich miejsce pojawiają się nowe regulacje.

Istotną kwestią jest to, że każdy, kto zawodowo świadczy usługi prawnicze, bezwzględnie musi znać najważniejsze przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W zasadzie treść Kodeksu może przydać się każdemu obywatelowi.

Postępowanie administracyjne to bardzo rozległy organ, który może dotyczyć wielu spraw. Jedną z nich są zaświadczenia. Częstym przypadkiem są postępowania administracyjne w sprawach skarg i petycji, do których składania ma prawo każdy z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto wymienia się takie postępowania, jak: postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie przymusowe, postępowanie podatkowe oraz postępowanie w sprawach patentowych.

Kancelaria Skawiańczyk & Stanek z Krakowa prowadzi postępowania administracyjne przede wszystkim z zakresu prawa budowlanego i wodnego.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz