Materiał Partnera

Pośrednictwo finansowe z zakresu ubezpieczeń

Pośrednictwo finansowe z zakresu ubezpieczeń

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych jest w dzisiejszych realiach rynkowych realizowana poprzez wiele kanałów dystrybucyjnych. Wyróżnić można między innymi pośrednictwo firm brokerskich, firm związanych z doradztwem finansowym, a także banków. Mnogość ofert ubezpieczeniowych powoduje to, że klienci tracą orientację w panujących standardach, a przez to podpisują mało korzystne umowy. Warto zatem skorzystać z profesjonalnej wiedzy agencji ubezpieczeniowej, które zadba o prawidłowy przebieg wyboru ubezpieczyciela.

Regulacja prawna pośrednictwa ubezpieczeniowego

Agencje pośrednictwa ubezpieczeniowego są coraz bardziej pożądane na rynku, co przekłada się na wysoki wskaźnik zaufania publicznego. Powierzanie swoich interesów w ręce profesjonalnych agentów, którzy doskonale znają rynek ubezpieczeniowy i zmiany, jakie w nim zachodzą, pozwala na podpisanie bardzo korzystnych umów ubezpieczeniowych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i całych pakietów ubezpieczeń dla klientów instytucjonalnych. Należy jednak bacznie zważać na podstawę prawną działalności agencji ubezpieczeniowych i wybierać takich pośredników jak Urszula Niedźwiedzka Pośrednictwo Finansowe. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, tego typu usługi może wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami – agent bądź broker ubezpieczeniowy. Według prawa, czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego polegają zaś na wykonywaniu przez pośrednika czynności (faktycznych i prawnych), związanych z zawieraniem, a także wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Spersonalizowane umowy ubezpieczeniowe

Doświadczone agencje pośrednictwa ubezpieczeniowego dzięki analizie rynkowej oraz bogatej wiedzy zdobytej przez lata, są w stanie zaproponować swoim klientom wiele atrakcyjnych rozwiązań, które bezpośrednio są związane ze zmniejszonymi kosztami składki płaconej przez klienta. Warto wiedzieć, że na jej kwotę składa się wiele elementów, które dokładnie muszą zostać sprawdzone przez pośrednika ubezpieczeniowego. Składka netto (składka czysta) jest wysokością związaną z rynkiem ubezpieczeniowym. Dodaje się do niej koszty administracyjne ubezpieczyciela, koszty akwizycji, koszty działań prewencyjnych, a także dodatki na bezpieczeństwo i ryzyko oraz zysk zakładu ubezpieczeniowego. Wymienione elementy są składową składki brutto (kwota, jaką płaci ubezpieczający). Bardzo ważne w pracy pośrednika ubezpieczeń jest również określenie zysku/strat z lokat działalności reasekuracyjnej danego ubezpieczyciela (uwzględnienie inflacji), co pozwala na całościowy obraz jego sytuacji ekonomicznej, stabilności i wiarygodności.

Polisa na życie

Ubezpieczenia na życie – tzw. polisa na życie – zawierają wiele składowych, które można w sposób spersonalizowany dobrać pod własne oczekiwania. Obejmują one świadczenia z tytułu zgonu, śmieci w wyniki wypadku, a także opcje ubezpieczenia na wypadek utraty pracy czy inwalidztwa. Warto wraz ze swoim pośrednikiem dokładnie sprecyzować zakres oferty tak, aby w przypadku trudnych życiowych sytuacjach dawała ona gwarancję bezpieczeństwa własnego, jak i bliskich.

Opracowanie:
Kraków, Słoneckiego 3 lok. 98
tel. 536 296 292
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz