Materiał Partnera

Pomoc geodety przy budowie domu

Pomoc geodety przy budowie domu

Pomoc geodety przy budowie jest potrzebna na kilku etapach. Przed adaptacją projektu domu wykonuje on mapę do celów projektowych. Po zatwierdzeniu projektu geodeta wyznacza wytyczne budynku zgodne z projektem zagospodarowania działki. Przy zakończeniu budowy wykonuje tzw. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, która ma na celu potwierdzić zgodność wytycznych geodezyjnych z wybudowanym budynkiem.

Usługi geodezyjne a budowa domu

Usługi geodezyjne są obowiązkowym etapem budowy domu. Od geodety w znacznej mierze zależy to, czy dom z projektu na kartce będzie tak samo prezentował się na działce. Swoją pracę rozpoczyna on od sporządzenia mapy projektowej w skali 1:500 lub ewentualnie 1:1000. Znajdują się na niej granice własności, informacje o rozmieszczeniu przestrzennym i ukształtowaniu terenu, a także dane o podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenów. Dlatego dobrze zatrudnić geodetę do pracy przed postawieniem ogrodzenia na swojej posesji. Ponadto, jeżeli na terenie działki lub sąsiedniej znajdują się jakieś zabudowania, na mapie muszą znaleźć się informacje o położeniu tych budynków i ich przeznaczeniu. Wykonane i zaznaczone na mapie pomiary terenu, muszą zostać zaakceptowane przez wydział geodezyjny. Po czym zostaje ona opatrzona klauzulą, stanowiącą informację, że może ona służyć celom projektowym. Jak zaznacza specjalista z firmy GEOLUX, działającej w Krakowie i jego okolicach, geodeta jest niezbędny, aby precyzyjnie wyznaczyć i skontrolować granice działki. Po zatwierdzeniu projektu  wytycza on na działce budynek. Polega to na montowaniu znaków geodezyjnych, które wyznaczają główne osie budynku. Ważne jest wytyczenie punktu zerowego budynku, ponieważ określa on dopuszczalny w stosunku do rzędnych terenu poziom posadzki parteru. Oznaczone zostają również ławy fundamentowe. Po zakończeniu prac geodeta zostawia wpis dzienniku budowy, a szkice pomiarów przekazuje inwestorowi.

Inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy geodeta dokonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Ma ona na celu sprawdzenie, czy usadowienie i geodezja budynku są zgodne z wytycznymi oraz planem zagospodarowania działki. Usługi geodety będą potrzebne w trakcie budowy w celu pomiaru przyłączy energetycznych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych. Zaprojektowane przez architekta przyłącza muszą zostać właściwie zlokalizowane na terenie działki. Kiedy inwentaryzacja zostanie podpisana, budynek może zostać oddany do użytku. Ważne, żeby spośród wielu firm oferujących usługi geodezyjne, wybrać tę, która stawia na profesjonalizm.

Opracowanie:
Wola Zachariaszowska, Leśna 13
tel. 516 522 134
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz