Materiał Partnera

Pomoc dla podmiotów w trakcie postępowań związanych z upadłością konsumencką w Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Żura

Pomoc dla podmiotów w trakcie postępowań związanych z upadłością konsumencką w Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Żura

Upadłość konsumencka okazuje się ratunkiem dla osób nieradzących sobie ze spłatą zadłużeń i jest możliwością dostępną tylko dla osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczych. Dla pozyskania pewności, że procedura zostanie przeprowadzona poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego. Sprawdź, czym jest upadłość konsumencka oraz kto może z niej skorzystać.

Czym jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka to swego rodzaju postępowanie sądowe możliwe dla osób, które są niewypłacalne. Oznacza to w tym przypadku, że od co najmniej 3 miesięcy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań ze względu na brak wystarczających do tego środków. Prawo upadłościowe i naprawcze zostało znowelizowane 31 grudnia 2014 roku i od tej pory wniosek o upadłość konsumencką złożyć może także osoba, która do swojej niewypłacalności doprowadziła nie tylko przez utratę pracy lub chorobę, lecz także umyślnie, na przykład niefrasobliwie korzystając z kredytów i pożyczek. Jak zostało wspomniane, ten rodzaj upadłości może zostać ogłoszony przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niepozostające w spółce.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć dłużnik lub jego wierzyciel. Sporządzenie wniosku nie należy do najprostszych rzeczy, dlatego wielu konsumentów decyduje się na skorzystanie z pomocy radcy prawnego. Wniosek musi zawierać:

  • wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną,

  • informacje o zgromadzonych funduszach,

  • listę wierzycieli i informacje o długach,

  • dowody na istnienie długów oraz na niewypłacalność dłużnika.

Wniosek trzeba złożyć do sądu oraz uregulować zapłatę w wysokości 30 zł. Celem postępowania związanego z ogłoszeniem upadłości jest zaspokojenie wierzycieli lub umorzenie długów. Procedura często bywa długa i żmudna, należy także wziąć pod uwagę możliwe konsekwencje upadłości, takie jak ograniczony dostęp do funduszy, likwidacja majątku, ryzyko utraty mieszkania czy trudności w zaciąganiu zobowiązań. Ze względu na to, jak skomplikowane jest sporządzenie wniosku oraz przejście przez procedury, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. We Wrocławiu stosowne usługi świadczone są w Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Żura. Wieloletnie doświadczenie pracujących tam prawników sprawi, że skomplikowany proces stanie się łatwiejszy.

Opracowanie:
Wrocław, Legnicka 49a lok. 9a
tel. 608 453 487
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz