Materiał Partnera

Pomiary środowiska pracy w świetle przepisów

Pomiary środowiska pracy w świetle przepisów

W świetle prawa obowiązkowe jest przeprowadzanie w miejscu pracy pomiarów czynników uznanych jako szkodliwe. Należą do nich między innymi czynniki rakotwórcze i czynniki chemiczne. Cały proces polega na wykryciu źródeł pochodzenia tych czynników, ich właściwości, a także wpływu pracy na ich natężenie. Rodzaje pomiarów i częstotliwość ich przeprowadzenia są ściśle określone, a pracodawca jest zobowiązany, aby przestrzegać czasu wykonania badań. Dowiedz się więcej o pomiarach w środowisku pracy.

Środowisko pracy – jakie pomiary są obowiązkowe?

Pomiary wykonywane w środowisku pracy dotyczą wszelkich czynników, które mogą wpływać negatywnie na zdrowie pracowników. Należą do nich czynniki rakotwórcze, chemiczne, obecność pyłów, promieniowania, a także występowanie hałasów i drgań mechanicznych. Wszystkie raporty badań muszą być zachowane, a oprócz tego należy prowadzić specjalne rejestry czynników szkodliwych w środowisku pracy. Badania i pomiary są przeprowadzane przez laboratoria specjalizujące się w tym zakresie i posiadające odpowiedni sprzęt. Ważne, jest także, aby laboratoria posiadały akredytację, która upoważnia ich do wykonywania takiego rodzaju pomiarów. 

Jak tłumaczy pracownik SBB Laboratorium Badań i Ekspertyz Sp. z o.o.: ,,Wykonywanie badań i pomiarów czynników, które mogą być szkodliwe dla zdrowia w miejscu pracy są nie tylko wymogiem prawnym. Powinien też być to priorytet każdego pracodawcy, który dba o weryfikację danego stanowiska pod względem bezpieczeństwa całego zespołu.”

Częstotliwość wykonywania pomiarów

Wszystkie pomiary powinny zostać przeprowadzone z inicjatywy pracodawcy. W przypadku nowej działalności, wykonanie pierwszego pomiaru w środowisku pracy przypisane jest do czasu nie dłuższego niż 30 dni od jej założenia. Ogólna częstotliwość kolejnych pomiarów i badań uzależniona jest od rodzaju czynników szkodliwych w środowisku pracy, a także ich stężenia i natężenia. W przypadku występowania czynnika chemicznego lub pyłu przy ostatnim badaniu, istnieje konieczność pomiaru w środowisku pracy przynajmniej raz w ciągu 2 lat, jeśli ich najwyższe dopuszczalne stężenie wynosiło do 0,5 mg/m3. Wystąpienie czynników rakotwórczych nakazuje natomiast wykonywanie pomiarów raz na 3 miesiące, jeśli ich stężenie przekroczyło wartość 0,5 mg/m3. Czynniki szkodliwe, takie jak hałas lub drgania mechaniczne mierzone są w natężeniu. Jeśli przekroczy ono wartość 0,5 dopuszczalnego natężenia w poprzednim badaniu, pomiary należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz